Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences

Studiedag ‘Seksuele oriëntatie en genderidentiteit’

Wanneer:do 30-06-2022 09:00 - 17:00
Waar:Opleidingscentrum Yorneo, Papenvoort 21, 9447 TT in Papenvoort

Jeugdzorg, de LHBTQIA+-beweging en de wetenschap in Noord-Nederland nodigen professionals in de jeugdhulp en het onderwijs (Noord Nederland) uit voor de studiedag op donderdag 30 juni 2022. De thema’s seksuele oriëntatie en genderidentiteit in de begeleiding van jongeren komen aan bod.

Docenten en jeugdhulpverleners ervaren regelmatig een behoefte aan kennis en het delen van ervaringen over hoe je bijvoorbeeld om kan gaan met extreme meningen en vooroordelen, waar je als professional terecht kan voor advies of hoe je genderdiversiteit bespreekbaar kunt maken. Deze onderwerpen worden tijdens de studiedag besproken.

Voor wie

De studiedag is gericht op zowel professionals op de werkvloer als op beleidsmakers die diversiteit en inclusie binnen hun school of zorgorganisatie borgen zoals docenten, schoolleiders, mentoren, leerplichtambtenaren, jeugdhulpverleners, gedragswetenschappers, groepswerkers of maatschappelijk werkers.

Programma

Tijdens de studiedag zijn er sprekers met bijdragen vanuit wetenschap en praktijk en is er keuze uit een breed aanbod aan workshops door ervaringsdeskundigen. Daarnaast is er ruimte voor theater, ontmoeting en discussie.

Praktische informatie

Wanneer : donderdag 30 juni 2022, 09.00 tot 17.00 uur
Waar : Opleidingscentrum Yorneo, Papenvoort 21, 9447 TT in Papenvoort
Kosten : €25,- De dag is geheel verzorgd, inclusief lunch
Aanmelding : geef je op vóór 8 juni 2022. Er is plaats voor ca. 80 deelnemers. Als je op de wachtlijst terecht komt, word je hierover geïnformeerd.

Het aanmeldformulier en meer informatie vind je op de website van Yorneo .