Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Godgeleerdheid en GodsdienstwetenschapAgenda

Oratie prof.dr. Marjo Buitelaar: An Anthropological Approach to Contemporary Islam

Wanneer:di 16-01-2018 16:15 - 17:00
Waar:Aula Academiegebouw, Broerstraat 5

Dr. Marjo Buitelaar is sinds 1 september 2016 hoogleraar Hedendaagse Islam aan de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen. Haar onderzoek en onderwijs richt zich op de ‘geleefde islam’, dat wil zeggen: uitingen en betekenis van religie in het dagelijks leven van moslims. Daarbij concentreert haar onderzoek zich op rituele praktijken van moslims in Europa, met name die van Nederlandse moslims.

In haar oratie zal zij de volgende vragen behandelen. Wat is de meest vruchtbare manier om bij te dragen aan het publieke debat over hedendaagse Islam? En hoe verhoudt het maatschappelijke belang zich tot wetenschappelijke belangen? Meer informatie

Lees ook het nieuwsbericht over de benoeming van Buitelaar: ‘Bijdragen aan adequate informatievoorziening over moslims’.

Meer informatie

  • Oratie: mw. prof.dr. M.W. Buitelaar
  • Titel: Comparing Notes: An Anthropological Approach to Contemporary Islam
  • Leeropdracht: Hedendaagse Islam
  • Faculteit: Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap
  • Aanmelden uiterlijk een week van te voren door de antwoordkaart terug te sturen
printView this page in: English