Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Godgeleerdheid en GodsdienstwetenschapAgenda

Filmavond en discussie: ‘The Possibility of Spirits’

Wanneer:di 08-05-2018 17:00 - 20:00
Waar:Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap, zittingszaal
'The possibility of spirits'
'The possibility of spirits'

Samen met studievereniging Gerardus van der Leeuw nodigen wij je van harte uit om de film ‘The Possibility of Spirits’ door en met Mattijs van de Port (antropoloog UVA/VU in Amsterdam) te bekijken en te bediscussiëren.

Documentaires kunnen - zij het door hun etnografische of visueel-antropologische karakter - niet alleen een andere realiteit overbrengen, maar ook inzichten in andere werelden bieden. Hierdoor zijn documentaires voor wetenschappers een aantrekkelijk medium: ze bieden een meer ‘onverholen’ toegang tot andere culturen en levensscripts dan het geschreven woord doet. Film als medium is echter ook beperkt tot een reproductie van de zichtbare aspecten van het menselijk leven, en kan ‘onzichtbare’ achterliggende structuren zoals ervaringen of sociale orde niet blootleggen.
In de film “The Possibility of Spirits” neemt Mattijs van de Port de conventies van het filmmaken op de schop. Dit doet hij met de methode van de essayfilm om het mysterie van zijn onderwerp, mensen in Brazilië die bezeten worden door geesten, intact te houden. In zijn documentaire wordt bezetenheid niet gepresenteerd als iets afwijkends, en ook probeert Van de Port het fenomeen niet te verklaren. Hierdoor is de essayfilm een interessante benadering van hoe men andere realiteiten dan onze eigen tegemoet kan treden, met name in veldwerk. Mattijs van de Port zal deze avond aanwezig zijn om zijn film te vertonen en te vertellen over het productieproces. Wij kijken ernaar uit om deze inspirerende avond met jullie door te brengen!
Bekijk hier de trailer van ‘The Possibility of Spirits


printView this page in: English