Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Godgeleerdheid en GodsdienstwetenschapAgenda

Daksina Kosala; A Rich Centre of Early Saivism

Wanneer:ma 19-02-2018 16:15 - 17:00
Waar:Aula Academiegebouw, Broerstraat 5

Op 19 februari promoveert Natasja Bosma op haar proefschrift Daksina Kosala; A Rich Centre of Early Saivism. Haar promotor is professor Hans Bakker.

Dakṣiṇa Kosala is de oude naam voor het gebied dat tegenwoordig de deelstaat Chhattisgarh en de districten Sambalpur, Balangir en Kalahandi van de deelstaat Odisha (voormalig Orissa) beslaat. Tegenwoordig is Chhattisgarh één van de snelst groeiende deelstaten van India, maar in het verleden werd het deels tribale gebied vaak gezien als 'marginaal'. Inscripties en archeologisch materiaal uit opgravingen hebben echter aangetoond dat Dakṣiṇa Kosala tegen het einde van de zesde en het begin van de zevende eeuw al ontwikkeld was tot een belangrijk centrum van Śivaïsme. De heersende koning in die tijd was Śivagupta alias 'Bālārjuna’ uit de Pāṇḍava familie van Śrīpura (het huidige Sirpur). Deze Śivagupta kende een bijzonder lange regeerperiode van minstens zevenenvijftig jaar en uit zijn inscripties blijkt dat hij een belangrijke sponsor van het Śivaïsme was. Zijn regeerperiode was een tijd van stabiliteit en welvaart, waardoor tijd en geld besteed konden worden aan religieuze en culturele ontwikkelingen. Zo liet Śivagupta samen met zijn echtgenotes een heel tempelcomplex ter ere van Śiva bouwen in het centrum van Śrīpura, waaraan verschillende vroege vormen van Śivaïsme gerelateerd kunnen worden (de Śaiva Siddhānta en Soma Siddhānta tradities om precies te zijn). Hij heeft duidelijk een faciliterende rol gespeeld in de ontwikkeling van het Śivaïsme in Dakṣiṇa Kosala en waarschijnlijk onderging hij zelfs de initiatie in het Śivaïsme.

agendaitem

printView this page in: English