Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Theology and Religious Studies Calendar

Slangen en Duiven; een theologische kijk op de islam

Wanneer:ma 22-01-2018 10:00 - 13:00
Waar:Zittingszaal, Faculteit Godgeleerdheid en Goddienstwetenschap, Oude Boteringestraat 38, 9712 GK Groningen

Mini-symposium

Leerstoel Protestantse Kerk, Theologie en Cultuur i.s.m. Gronings Theologisch Werkgezelschap

Slangen en Duiven; een theologische kijk op de islam

De confrontatie tussen christendom en islam is niet altijd de meest vreedzame geweest. Gewapenderhand nam de jonge islam in het Midden-Oosten grote delen van de christelijke wereld in; het zwaard van Mohammed wordt nog altijd met trots in het Topkapi-museum in Istanbul getoond. Anderzijds liet het christendom zich tijdens de kruistochten niet onbetuigd en trok ten strijde tegen de islam.

In de koloniale tijd hadden christelijke naties zeggenschap over grote delen van de islamitische wereld; tegenwoordig bestaat de angst dat moslims bezig zijn een wereldheerschappij na te streven.

Sinds de opkomst van de radicale islam, staat de islam weer volop op de politieke agenda. Maar wat is de theologische positie tegenover deze godsdienst? Hebben christendom en islam uiteindelijk ‘dezelfde God’? Moeten we ons ook theologisch schrap zetten tegen een ‘valse religie’? Is het raadzaam om in de samenwerking een dam op te werpen tegen de oprukkende profaniteit? Zijn de moslim-wijken missiegebieden, of wachten we totdat de secularisatie ook de islam zal gaan uithollen? Heeft de islam eigenlijk wel boodschap aan dialoog met christenen, en hebben christenen dat aan moslims?

In het komend symposium willen we ons buigen over de vraag hoe vanuit een Nederlands theologische positie nagedacht kan worden over de relatie met de islam. Sam Janse zal een inleidend referaat houden, waarna Mohamed Ajouaou als co-referent op zijn betoog zal responderen.

Opgave

Kosten, inclusief afsluitende lunch, zijn €15.

Opgave bij Jaap Goorhuis

Dr Sam Janse (1949) is nieuwtestamenticus en heeft zich uitgebreid verdiept in de islam. Jarenlang werkzaam als predikant, is hij tevens docent geweest aan de PThU.

Dr Mohamed Ajouaou (1968) is hoofd Islamitische geestelijke verzorging bij het ministerie van Veiligheid en Justitie, en universitair docent Islamitische theologie aan de VU Amsterdam en KU Leuven.