Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Theology and Religious Studies Calendar

Mini-symposium: Hebben we boodschap aan de wereld?

Wanneer:vr 24-03-2017 10:00 - 13:00
Waar:Zittingzaal faculteit GGW, Oude Boteringestraat 38, Groningen
boodschap

Gronings Theologisch Werkgezelschap ism leerstoel Protestantse Kerk, Theologie en Cultuur aan de RUG

Wordt het niet de hoogste tijd om de kramp van de krimp achter ons te laten? Het christendom worstelt om haar plek in een ontkerkelijkende wereld te vinden. De vrijzinnigheid zocht haar heil in inhoudelijk aanpassing van de christelijke boodschap, de rechtzinnigheid isoleerde zich in haar eigen gelijk. In ‘Vreemdelingen Priesters’ (2015) wijst Stefan Paas een derde weg: trouw blijven aan de eigen kern, maar open naar de wereld.

De kerk heeft veel terrein moeten prijsgeven. Paas relativeert de cijfers van de terugloop: mede door een uitzonderlijke kerkelijkheid in de periode 1850-1950 lijkt het nu allemaal hard weg te zakken. In breder historisch perspectief is actief christendom altijd een zaak van minderheden geweest. Geen reden voor paniek daarom

Wel reden om na te blijven denken hoe het christendom zich moet verhouden tot de post-christelijke omgeving. Als de eigen identiteit wordt opgegeven ten gunste van aansluiting bij een niet-religieuze omgeving, dan verliest het geloof haar zeggingskracht. Als we ons opsluiten in ons eigen gelijk, dan wordt de kerk sektarisch. Beide reacties tot de seculariteit verliezen de bijbels opdracht uit het oog om ‘zoutend zout’ te zijn.

Paas wil niet zozeer de kerk redden, maar de boodschap laten klinken. Hij maakt zich niet druk om de christelijke identiteit af te schermen tegen de wereld, maar wil vanuit de kern een boodschap spreken aan de wereld. Een fris en welkom geluid! Eén van de vragen die op het kerkelijk grondvlak kunnen leven is dan wel hoe je dat vorm moet geven. Met name over de erediensten wordt nog wel eens geklaagd dat het een onbegrijpelijk ‘Chinees schouwspel’ is. Maar helpt het om ‘begrijpelijk’ te zijn? En hoe doe je dat dan: andere taal gebruiken, of uitleggen?

In het komend symposium op 24 maart willen we ons over deze vraag buigen. Stefan Paas zal zijn ideeën toelichten en nader ingaan op de vraag naar de liturgische vorm. Benno van der Toren zal vanuit zijn ervaringen in het buitenland refereren en Ariaan Baan als predikant van een Noord-Gronings dorp.

Kosten, inclusief afsluitende lunch, zijn €15.

Opgave bij Jaap Goorhuis (laus_deo@kpnmail.nl)

Dr Stefan Paas (1969) is hoogleraar missiologie en interculturele theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en hoogleraar missiologie aan de Theologische Universiteit Kampen.

Dr Benno van der Toorn (1966) is hoogleraar interculturele theologie aan de PThU.

Dr Ariaan Baan (1978) is predikant in de PKN-gemeentes van Scheemda en Zoutkamp