Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Theology and Religious StudiesCalendar

Werk en leven in balans - De Moderne Devotie als voorloper van vrijzinnige spiritualiteit

Wanneer:do 11-02-2016 19:30 - 21:00
Waar:Remonstrantse Kerk, Coehoornsingel 14, 9711 BS Groningen
Christus
Christus

Eerste lezing in de Maand van de Spiritualiteit

Op donderdag 11 februari organiseren de Remonstrantse gemeente Groningen, Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) en het Instituut voor het Christelijk Cultureel Erfgoed een eerste lezing in de maand van de Spiritualiteit. Dr. Mathilde van Dijk geeft deze lezing in de remonstrantse kerk om 19.30 uur (inloop 19.00 uur). De Maand van de Spiritualiteit heeft als doelstelling om toegankelijk te zijn voor iedereen met interesse in spiritualiteit in de breedste zin van het woord. Ongeacht leeftijd, sekse of religieuze achtergrond.

Waar begon de Reformatie? Waar was als eerste het ‘geringe vonkske’ van het ‘morgenrood der Hervorming’ ontstoken, waar had het ‘glorieuze licht’ het eerst gestraald, het volk uit ‘barbarij’ verlost? De negentiende-eeuwse kerkhistorici Ypeij en Dermout wisten het in hun Geschiedenis van de Nederlandsch Hervormde Kerk (1819-1827) zeker: niet in Duitsland of Frankrijk, maar in Nederland, meer in het bijzonder in de Moderne Devotie.

Hun opvatting is een voorbeeld van de manier waarop vrijzinnig georiënteerde theologen zich deze laatmiddeleeuwse hervormingsbeweging als hun voorloopster hebben toegeëigend. Remonstranten en hervormden wezen daarnaast nog op de typisch Nederlandse spiritualiteit van de Moderne Devotie: nuchter, praktisch, niet dogmatisch, tolerant. Nederlands en vrijzinnig waren in hun opvatting dus synoniem.

In deze lezing onderzoeken we hoe de Moderne Devotie kon uitgroeien tot icoon van vrijzinnige spiritualiteit. Hierbij focussen we vooral op de verbinding van werk en leven. Wat heeft het beeld van de Moderne Devotie als voorloopster van vrijzinnigheid te maken met hun laatmiddeleeuwse spiritualiteit in dezen? Hoe komt het dat de devoten bij vrijzinnigen ook vandaag nog zo aanspreken.?

Dr. Mathilde van Dijk is universitair docent cultuurgeschiedenis van het christendom en genderstudies aan de Rijksuniversiteit Groningen en coördinator van het Instituut voor Christelijk Cultureel Erfgoed. Zij is gespecialiseerd in de geschiedenis van laatmiddeleeuwse hervormingsbewegingen.

De details

  • Datum en tijd: 11 februari 2016, 19.30-21.00 (inloop vanaf 19.00 uur)
  • Plaats: Remonstrantse Kerk, Coehoornsingel 14, 9711 BS Groningen
  • Toegang gratis

Organisatie

Remonstrantse gemeente Groningen, Stichting Oude Groninger Kerken en het Instituut voor het Christelijk Cultureel Erfgoed.