Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Godgeleerdheid en GodsdienstwetenschapAgenda

The Text Strikes Back: Uitreiking Dirk Smilde Fellowship

Wanneer:vr 05-02-2016 16:00 - 18:00
Waar:Zittingzaal faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap, Oude Boteringestraat 38 te Groningen

Op 5 februari zal de voorzitter van het College van Bestuur van de RUG, Sibrand Poppema, de Dirk Smilde Fellowship uitreiken aan prof. dr. Benjamin G. Wright, hoogleraar Geschiedenis van het Christendom aan Lehigh University te Pennsylvania. Dr. Bärry Hartog, zal de Dirk Smilde Scholarship ontvangen. U bent van harte welkom! Tijdig aanmelden is aanbevolen, want er is beperkt plek.

Benjamin G. Wright
Benjamin G. Wright

Benjamin G. Wright

Benjamin Wright is hoogleraar Geschiedenis van het Christendom aan het Religion Studies Department van Lehigh University in Bethlehem, Pennsylvania. Zijn expertise ligt op het gebeid van de geschiedenis van het Jodendom in de periode van de Tweede Tempel. Hij richt zich met namen op Joodse Wijsheidsliteratuur, de vertaling van Joodse literatuur vanuit het Hebreeuws naar het Grieks (Septuaginta, Ben Sirach, Aristeas) en de Dode Zeerollen. Zijn brede scala aan publicaties op deze en andere gebieden laat zijn interesse zien in vragen over Hellenisering, (culturele) vertaling, erfgoed en identiteit. In September 2015 verscheen zijn commentaar op de Brief van Aristeas bij De Gruyter (Berlijn). Op dit moment werkt hij aan een commentaar op de Wijsheid van Jesus Ben Sirach. Recent was hij co-redacteur van een nieuwe Engelse vertaling van de Septuagint.

Professor Wright zal van begin februari tot eind mei 2016 verbonden zijn aan het Qumran Institiuut van de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de RUG.

Bärry Hartog
Bärry Hartog

Bärry Hartog

Bärry Hartog is een postdoctoraal onderzoeker van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO-V) bij de KU Leuven. Zijn onderzoek richt zich op de positie van het Jodendom in de Tweede Tempelperiode en de Dode Zeerollen binnen de Grieks-Romeinse wereld. Hij is met name gespecialiseerd in Joodse en Griekse tekstuele culturen. Daarnaast houdt hij zich bezig met het Boek van de Twaalf Profeten, tekstuele geschiedenis van de Hebreeuwse Bijbel, Bijbelse commentaren en Hebreeuwse taalkunde. Dr. Hartog zal van begin januari tot eind juni 2016 onderzoek doen aan het Qumran Instituut.

Programma

16.00 welkom door Mladen Popović (directeur Qumran Instituut)
16.05   uitreiking Dirk Smilde Fellowship 2016 en Dirk Smilde Scholarship 2016 door Sibrand Poppema (Voorzitter College van Bestuur)
16.10 voordracht Benjamin G. Wright The Text Strikes Back: Jews and the Bible in the Hellenistic World
16.45 respons Bärry Hartog
16.50 vragen en discussie
17.00 borrel

Dirk Smilde

Dankzij bemiddeling van het Ubbo Emmius Fonds van de Rijksuniversiteit Groningen heeft de heer Dirk Smilde (1926-2013) een meerjarige financiële bijdrage gedaan aan het Qumran Instituut. Door zijn naam aan de fellowship te verbinden, wil het Qumran Instituut eer betonen aan de belangrijke rol en financiële bijdrage die de heer Smilde heeft geleverd aan het onderzoek naar de Dode Zeerollen in Groningen. Met de fellowship worden om de twee jaar toonaangevende onderzoekers in staat gesteld enige tijd aan het Qumran Instituut te verblijven. Zij kunnen hier hun onderzoek doen en de voortgang ervan delen met onze universitaire gemeenschap. De Dirk Smilde Scholarship is bedoeld voor excellente promovendi en postdocs.

De eerste Dirk Smilde fellow was professor Steve Mason. De eerste scholar promovendus Bernie Hodkin.

printView this page in: English