Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Theology and Religious Studies Calendar

Leidt geloof tot strijd? Scholierensymposium met afsluitende 'Collegetour'

Wanneer:wo 04-11-2015 10:30 - 16:00
Waar:Symposium: Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap / Doopsgezinde kerk Groningen. Collegetour: Offerhauszaal, Academiegebouw


Als je de termen ‘religie’ en ‘conflict’ hoort, waar denk je dan aan? Grote kans dat woorden als ‘fundamentalisme’, 'extremisme', ‘IS’ en 'Boko Haram' je te binnen schieten. Veel conflicten in de wereld lijken religieus van aard te zijn. Maar wat betekent dit eigenlijk? Betekent dit dan dat religie inherent gewelddadig is?

Op woensdag 4 november 2015 beantwoorden we deze en andere vragen tijdens het vwo-scholierensymposium ‘Religie en Conflict. Leidt geloof tot strijd?’. Tijdens dit symposium wordt de rol van religie bij maatschappelijke spanningen en conflicten onderzocht. Tijdens de afsluitende collegetour mogen scholieren vragen stellen aan Celal Altuntas, oud-PKK-strijder en eerwraakdeskundige. Nieuwsgierig geworden?

Collegetour

De afsluitende Collegetour met Celal Altuntas om 15.00 uur vindt plaats in de Offerhauszaal en is openbaar toegankelijk. Hiervoor hoef je je dus niet aan te melden!

Programma

Tijd: Activiteit:
10.30 Ontvangst met thee en koffie in de Doopsgezinde Kerk, Oude Boteringestraat
11.00 Welkom en opening
11.15 Openingslezing door dr. Erin Wilson: Is religion violent or peaceful?
12.00 Workshopronde 1
13.00 Lunch met studenten van de opleiding
14.00 Workshopronde 2
15.00 Collegetour met Celal Altuntas (gederadicaliseerde PKK-strijder) en dr. Marjo Buitelaar
16.00 Einde programma

Over Religie en Conflict

Het symposium is een onderdeel van een groot project rondom religie en conflict dat de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de RUG heeft opgezet. VWO-docenten kunnen ook gebruik maken van lesbrieven of gastlessen aanvragen rondom dit thema. Het is het derde jaar dat de faculteit een speciaal programma voor scholieren aanbiedt. Met eerdere onderwerpen als de Dode Zeerollen en de Kerk als 3D-geschiedenisboek heeft de faculteit zo’n 11.000 leerlingen laten zien welke prominente rol religie speelt in samenlevingen in het heden en verleden.

Met deze programma’s loopt de RUG een paar jaar vooruit op de aanbevelingen van de KNAW-commissie o.l.v. Ed Noort over de toekomst van de academische studie van religie. De commissie stelt dat de opleidingen Theologie en Religiewetenschappen in Nederland een duidelijke bijdrage zouden moeten leveren aan het huidige maatschappelijke debat en zich in moeten spannen om scholieren te bereiken.