Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Godgeleerdheid en GodsdienstwetenschapAgenda

Lezing Shinichi Yamamoto | Een inleiding in kabbala: Marginaliteit en creativiteit

Wanneer:do 25-09-2014 om 16:00
Waar:Zittingzaal, Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap, Oude Boteringestraat 38, Groningen

Kabbala kan beter begrepen worden als een creatief fenomeen in de marges van het jodendom dan als een ongrijpbaar product van de mystiek. Het stelde regelmatig de orthodoxe doctrines ter discussie en breidde zich uit naar terreinen die niet vaak als onderdeel van de joodse geschiedenis zijn bestudeerd. Dr. Yamamoto zal in zijn lezing enkele kabbalistische ideeën behandelen, waarvan hij de unieke eigenschappen aan de hand van de oorspronkelijke teksten nader zal belichten. Voorkennis met betrekking tot kabbala is niet nodig.

Dr. Shinichi Yamamoto is een Research Fellow van de Japan Society for the Promotion of Science. Zijn onderzoeksfocus ligt bij het sabbatianisme, een messiaans en kabbalistisch fenomeen in de 17e-18e eeuw. Zijn PhD-dissertatie (Universiteit van Tokio, 2011) was gewijd aan ‘de oorsprong en ontwikkeling van het sabbatiaanse antinomisme’. Het sabbatianisme wordt vaak beschreven als een ketterij binnen het jodendom, maar dr. Yamamoto onderzocht de subtiele relatie tussen zogenaamde ketterse ideeën en de devote houding van de gelovigen jegens traditionele gebruiken.

printView this page in: English