Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Godgeleerdheid en GodsdienstwetenschapAgenda

Cursus Tom Wright: Paul, the Church & Us: On Being Church in the 21st Century

Wanneer:di 28-10-2014 om 10:30
Waar:Remonstrantse kerk, Coehoornsingel 14, Groningen

! De public lecture op dinsdagmiddag 28 oktober (16 uur) is algemeen toegankelijk! Deze wordt gehouden in de Geertsemazaal van het Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Wright

Tweedaagse cursus met Tom Wright

Tom Wright komt op 28 en 29 oktober naar naar Groningen! Dit jaar bestaat de Confessionele Vereniging 150 jaar. Een goede reden om een bijzondere, meerdaagse predikantenconferentie te organiseren. De vereniging doet dit in samenwerking met de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de RUG, waaraan de bijzondere leerstoel van de Confessionele Vereniging is verbonden die dr. Edward van ’t Slot bekleedt. Hoofdspreker van de conferentie is de bekende prof. dr. N.T. (Tom) Wright, hoogleraar Nieuwe Testament in St. Andrew’s (Schotland, UK). De voertaal van de conferentie is Engels. Naast N.T. Wright zullen ook spreken prof. dr. G.H. (Geurt Henk) van Kooten, hoogleraar Nieuwe Testament aan de RUG, en dr. E. van ’t Slot zelf. Het thema van de conferentie is: "Paul, the Church & Us: On Being Church in the 21st Century".

Algemene informatie

Confessionele Vereniging

De conferentie wordt gehouden van dinsdag 28 oktober, 10.30 uur tot woensdag 29 oktober, 16:30 uur in Groningen. Er is voor verschillende locaties in de binnenstad gekozen: de Remonstrantse Kerk (Coehoornsingel 14, dinsdag t/m 16.00 uur en woensdag (hele dag)), het Academiegebouw (dinsdagmiddag) en een sfeervol restaurant (dinsdagavond). Voor overnachting (met ontbijt) moeten de deelnemers zelf zorgen. Aangeraden wordt het University Hotel van de RUG (Kleine Kromme Elleboog 7). Denk eventueel ook aan een accommodatie in de buurt van een P+R-gelegenheid.

Literatuur

Wilt u de gehele conferentie bijwonen, dan hoort daar verplichte literatuur ter voorbereiding bij. Dit betreft het volgende:

  • Hoofdstuk 10 "The People of God, Freshly Reworked" uit N.T. Wright, Paul and the Faithfulness of God, Minneapolis: Fortress Press 2013 (260 pagina’s)

Daarnaast wordt het lezen van de volgende literatuur aanbevolen:

  • Hoofdstuk 6 "A Bird in the Hand? The Symbolic Praxis of Paul’s World" uit: idem (100 pagina’s)
  • Deel 3 "Hoop in de praktijk: de opstanding en de missie van de kerk" uit: N.T. Wright, Verrast door hoop, Franeker: Uitgeverij Van Wijnen, 2010 (of het Engelse origineel).

Programma

Het voorlopige programma in pdf-formaat geeft u alvast een handig overzicht. De data, tijden, het onderwerp en de sprekers staan vast, de titels van de lezingen kunnen nog veranderen, alsmede een enkel organisatorisch detail.

Deelname en kosten

Deelname staat open voor predikanten, kerkelijk werkers en studenten. Opgave is alleen mogelijk voor de gehele conferentie. De kosten bedragen €180 (€100 voor studenten). Deze prijs is inclusief de gebruikelijke maaltijden en consumpties zoals die in het voorlopige programma staan vermeld, maar exclusief overnachting en ontbijt. Ook voor de literatuur moeten de deelnemers zelf zorgen. Het maximale aantal deelnemers aan de conferentie is vastgesteld op 150. Het bijwonen van de conferentie levert voor predikanten 2,5 ECTS op.

Inschrijving

De inschrijving is per 17 oktober jl. gesloten.

Organisatie

De organisatie van deze conferentie is in handen van:

  • Dr. E. (Edward) van ’t Slot (leerstoelhouder bijzondere leerstoel Confessionele Vereniging aan de RUG)
  • Drs. D. (Dick) Wolters namens de stichting Schrift en Belijden
  • Drs. W.L. (Wilbert) Dekker namens de Confessionele Vereniging

Voor meer informatie over deze conferentie kunt u mailen naar dr. Edward van ’t Slot of drs. Wilbert Dekker.

printView this page in: English