Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Godgeleerdheid en GodsdienstwetenschapAgenda

Uitreiking eerste Dirk Smilde Fellowship

Wanneer:vr 20-09-2013 15:00 - 18:00
Waar:Statenzaal Drents Museum, Assen
Professor Steve Mason
Professor Steve Mason

Dankzij de genereuze steun van de dhr. Dirk Smilde aan het Qumran Instituut is een fellowship in het leven geroepen. Met deze fellowship worden om de twee jaar toonaangevende onderzoekers in staat gesteld enige tijd aan het Qumran Instituut te verblijven. Zij kunnen hier hun onderzoek doen en de voortgang ervan delen met onze universitaire gemeenschap.

De eerste fellowship zal op vrijdag 20 september worden uitgereikt aan Professor Steve Mason van de University of Aberdeen. Hij is een van de beste geleerden op het gebied van de Joodse historicus Flavius Josephus en het Jodendom in de vroeg-Romeinse periode. Hij is editor-in-chief van de commentaarserie op Josephus die door Brill (Leiden) wordt uitgegeven. Zijn onderzoek richt zich op de brede historische en culturele context waarbinnen Josephus zich bevond, en sluit zo perfect aan op het onderzoek aan onze faculteit en het interfacultaire onderzoeksinstituut CRASIS. Professor Mason zal van januari tot en met april 2014 aan onze faculteit verblijven.

Deze eerste uitreiking vindt plaats in samenhang met de tentoonstelling over de Dode Zeerollen in het Drents Museum, waarvan Professor Mladen Popovic, directeur Qumran Instituut, de gastconservator is.

printView this page in: English