Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Godgeleerdheid en GodsdienstwetenschapNieuwsarchiefNieuws in 2010

Breed en internationaal netwerk door dubbelpromotie

Marjo Buitelaar en Brenda Bartelink
Marjo Buitelaar en Brenda Bartelink
Marjo Buitelaar en Brenda Bartelink

Samen weet je meer dan alleen. De samenwerking tussen universiteiten wordt dan ook steeds intensiever. Niet alleen binnen de landsgrenzen, maar juist ook daarbuiten. Een mooi voorbeeld  hiervan is de samenwerking van de RUG met de universiteit in het Zweedse Uppsala. Wat begon met een gezamenlijke onderwijsmodule is inmiddels uitgegroeid tot een veel ingrijpender samenwerking: een joint master en een dubbelpromotie aan beide zusterfaculteiten Godgeleerdheid & Godsdienstwetenschap

Bartelink: ‘Ik ben afgestudeerd op een onderwerp waarin ik me graag verder wilde verdiepen; religie en ontwikkelingssamenwerking. Die kans kreeg ik binnen het dubbelpromotie project met Uppsala dat zich richt op religie en conflict. Een promotieonderzoek bestaat natuurlijk niet alleen uit data verzamelen en literatuur doornemen. Een breed netwerk opbouwen is ook heel belangrijk. Daar kan zo’n internationale samenwerking heel goed bij helpen.’ Buitelaar: ‘Als facultair team ontwikkel je een bepaalde expertise en benadering. Door de samenwerking maak je kennis met andere invalshoeken en zo'n kruisbestuiving is over en weer inspirerend. De Zweedse collega’s en ik wisselen bijvoorbeeld informatie uit over de positie van migranten en het maatschappelijk debat over moslims in beide landen. Zelf spreek ik ook Zweeds en heb via de collega’s in Uppsala makkelijker toegang tot Zweedstalige literatuur. Bartelink: ‘Wat mij vooral steeds weer opvalt is het enthousiasme dat een samenwerking als deze oproept. Zodra je het met elkaar over inhoudelijk zaken hebt komt iedereen met allerlei ideeën en nieuwe invalshoeken. Dat geeft ontzettend veel energie.’  
Naam

Marjo Buitelaar (1958)

Functie

Universitair hoofddocent Islam

Drijfveer

Er wordt zoveel gesproken over problemen die voorvloeien uit religie. Ik wil laten zien dat in het dagelijks leven religie vooral gaat over troost, inspiratie, houvast en onderlinge betrokkenheid.

Betrokkenheid  

Ik wil maatschappelijk betrokken zijn. Juist vanwege die betrokkenheid is het mogelijk je bezig te houden met dergelijke vraagstukken.

  
Naam

Brenda Bartelink (1977)

Functie Promovendus
Drijfveer Reflectie bieden op vraagstukken over ontwikkelingssamenwerking. In het politieke bedrijf is daarvoor veel te weinig tijd. Juist godsdienstwetenschap kan wat betreft reflectie een belangrijke bijdrage leveren
Ontplooiing       

Je blijven ontwikkelen en daarmee een bijdrage leveren aan nieuwe kennis en inzichten vind ik heel belangrijk. Zowel in de wetenschap als voor de maatschappij.

Laatst gewijzigd:01 november 2012 17:26
printView this page in: English