Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Theology and Religious Studies News archive news in 2007

Yme Kuiper,  Hoogleraar Religieuze en Historische Antropologie

Yme Kuiper
Yme Kuiper

 

Met ingang van 1 mei aanstaande is dr. Yme Kuiper,  benoemd tot bijzonder hoogleraar Religieuze en Historische Antropologie bij de Faculteit der Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen.

De leerstoel is ingesteld door de Stichting Groninger Universiteitsfonds (sinds 1893, ter bevordering van de bloei der Rijksuniversiteit te Groningen).

De nieuwe hoogleraar zal in zijn onderwijs en onderzoek de combinatie van historische antropologie en godsdienstantropologie gebruiken om meer inzicht te krijgen in de historische en culturele inbedding van actuele veranderingen in de verhouding tussen religie, samenleving en cultuur. Belangrijk in dat verband  is de studie naar de complexe relatie tussen religieuze mobilisatie en de opleving van  nationalisme en etnisch besef, zoals die zich nu overal in de wereld manifesteert. Ook de rol van meer traditionele en nieuwere vormen van religiositeit in het huidige Nederland kan worden verhelderd vanuit het perspectief van de religieuze en historische antropologie.

 

Yme Kuiper, geboren te Heerenveen, studeerde sociologie en culturele antropologie. In 1993 promoveerde hij aan de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen op Adel in Friesland 1780-1880. Dit standaardwerk werd tweemaal met een wetenschappelijke prijs bekroond Behalve op eigen vakterrein publiceert Kuiper over velerlei onderwerpen, uiteenlopend van sportgeschiedenis (de magie van Abe Lenstra) tot literatuur (Louis Couperus en W.F. Hermans). Twee grotere projecten waarbij hij op dit moment is betrokken zijn die van religieuze elitevorming in Nederland en Europa in de twintigste eeuw en van Harlinger doopsgezinden in de zeventiende en achttiende eeuw. Kuipers meest recente publicaties gaan over de Nederlandse buitenplaatscultuur.    

 

Laatst gewijzigd:01 november 2012 17:26