Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Theology and Religious Studies News archive news in 2007

Studiedag ‘Strijdbare spiritualiteit’

Op woensdag 11 april 2007 vindt opnieuw de studiedag van de commissie Vrouwenstudies plaats op de faculteit van Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschappen te Groningen, Oude Boteringestraat 38, 9712 GK, Groningen, zaal 253 van 10.30-16.00. Het thema van dit jaar is ‘Strijdbare spiritualiteit’. Spreeksters zijn prof. dr. Anne-Marie Korte, dr. Annemieke van Drenth en dr. Marjo Buitelaar. De kosten zijn € 17,50 inclusief lunch.

 

Aanleiding is de terugkeer van de religie in het publieke debat. Vanaf de Verlichting was godsdienst verbannen naar de privé-sfeer. Die gold vanaf het midden van de achttiende eeuw als het domein van de vrouw. Paradoxaal genoeg zagen sommige vrouwen toch kans zich vanuit hun godsdienstige identiteit in het openbaar te manifesteren, vaak als bestrijdster van onrecht of wantoestanden. Hoe zit dit tegenwoordig? In hoeverre inspireert spiritualiteit publiek optredende vrouwen? Of bestaat er juist een tegenstelling tussen spiritualiteit en publieke activiteit? Wat te denken van de symbolische rol die vrouwen soms lijken te vervullen in het publieke debat rond religie, bijvoorbeeld in de vermaledijde hoofddoekjeskwestie?

 

Dr. Anne-Marie Korte is professor Theologische Vrouwenstudies aan de Katholieke Universiteit van Tilburg en zal spreken over de vraag of spiritualiteit en maatschappelijke activiteit een tegenstelling inhouden. Dr. Annemieke van Drenth is onderzoeker aan het Joke Smit Onderzoekscentrum voor Vrouwenstudies en als docent verbonden aan de universiteit van Leiden. Zij zal spreken over activisme en vrouwelijkheid in de moderne tijd. Dr. Marjo Buitelaar doceert hedendaagse Islam aan de Rijksuniversiteit Groningen en zal ingaan op het onderwerp identiteit en maatschappelijke betrokkenheid.

 

De Commissie Vrouwenstudies van de Rijksuniversiteit Groningen stimuleert onderwijs en onderzoek op het gebied van genderstudies/vrouwenstudies. Een jaarlijks terugkerende activiteit is het organiseren van een studiedag rond een actueel thema in de genderstudies. Voorzitter van de Commissie is dr. Mathilde van Dijk.

 

 

 

Meer informatie:
Laetitia Guchelaar student-assistent Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap
Telefoon 06 2456 3003
E-mail L.Guchelaar@student.rug.nl
Laatst gewijzigd:01 november 2012 17:26