Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Theology and Religious Studies News archive news in 2007

Vijfde Prof.dr. H.G. Hubbelingprijs uitgereikt aan M.E. Knibbe

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Faculteit der Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap is op maandag 8 januari 2007 de Prof.dr. H.G. Hubbelingprijs aan Mare Else Knibbe uitgereikt. Deze prijs, ingesteld ter stimulering van wetenschappelijk onderzoek en kennisoverdracht door aankomende theologen en godsdienstwetenschappers, wordt driejaarlijks uitgereikt aan de student(e) met de beste scriptie in die periode.

 

Door de jury werd een drietal kandidaten genomineerd, waaruit ten slotte de scriptie ‘Waar is ethiek? Als het gaat over moraal en technologie in de psychiatrie’(2003) van Mare Knibbe (Riemst, België, 1978) door de jury is verkozen als de beste. Mare Knibbe schrijft over de plaats van contextuele ethiek binnen de psychiatrie. In het bijzonder wordt het spanningsveld van moraal, zorg, medische en therapeutische technologie en (medische) wetenschap aan de orde gesteld. De jury prijst de wijze waarop ze theorie en praktijk met elkaar weet te verbinden. Vanuit een breed theoretisch kader waarin actuele discussies uit de empirische filosofie, de contextuele ethiek en de biologische psychiatrie met elkaar in verband worden gebracht, bespreekt zij op kritische wijze diverse zorgmodellen die binnen de Geestelijke Gezondheidszorg een rol spelen, waaronder de evidence based medicine. Van doorslaggevende betekenis voor de jury bij de uitverkiezing van deze scriptie was de grote relevantie van het onderwerp. Knibbe laat daarnaast zien dat de geestelijke verzorgers vanuit hun eigen uitgangspunten een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan een centraal probleemveld binnen het medische domein.

 

Mare Knibbe studeerde van 1997 tot 2003 Godsdienstwetenschap aan de Groningse faculteit en doet momenteel promotie-onderzoek bij de sectie Metamedica aan het Universitair Medisch Centrum Groningen.

 

Aan de prijs is een bedrag van € 500 verbonden dat door het Hubbelingfonds wordt geschonken. Wijlen prof.dr. Hubbeling is van 1967 tot 1986 hoogleraar in de wijsbegeerte van de godsdienst en wijsgerige ethiek aan de faculteit verbonden geweest.

Laatst gewijzigd:01 november 2012 17:26