Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Theology and Religious Studies News archive news in 2007

Onderzoek Theologie en Godsdienstwetenschap internationale top

Datum: 11 mei 2006  

Na de succesvolle onderwijsvisitatie waarbij de Groningse opleidingen Theologie, Godsdienstwetenschap en Geestelijke Verzorging  de beste beoordelingen van Nederland kregen, heeft ook het onderzoek aan de Groningse faculteit weer zeer hoog gescoord. Dat blijkt uit het op 9 mei 2006 gepubliceerde rapport van een internationale visitatiecommissie over het onderzoek van 1999-2004.

Het Centre of Religious Studies, het onderzoeksinstituut van de Faculteit, is met zijn excellente onderzoeksprogramma’s volgens de commissie toonaangevend voor zowel de bestudering van de klassieke wereldgodsdiensten als voor de recente religieuze ontwikkelingen  en hun  normatieve en ethische vraagstellingen binnen de moderne multiculturele maatschappij. Hoewel de productie van de wetenschappelijke publicaties bij de vorige vergelijkende visitatie (2000) zeer hoog genoemd werd,  is dit aantal nu zelfs toegenomen. Ook het binnenhalen van onderzoekssubsidies wordt door de commissie geroemd.

Hoge punten

De drie onderzoeksgroepen werden op alle vier beoordelingspunten (‘kwaliteit’, ‘productie’, ‘relevantie’, ‘vitaliteit’)  met minimaal ‘zeer goed’ beoordeeld. De onderzoeksgroep ‘Jewish and Christian Traditions’ scoorde daarboven twee keer  ‘zeer goed’ tot ‘excellent’, evenals de onderzoeksgroep ‘Religion, Representation and Power’. Deze laatste groep behaalde op kwaliteit en produktie bovendien nog twee keer ‘excellent’. Bewegelijkheid, inspelen op de internationale ontwikkelingen en nieuwe wegen inslaan is kenmerkend voor het onderzoek van de Groningse faculteit.  

Sinds het begin van de visitaties aan het eind van de jaren tachtig van de vorige eeuw bleek dat het Groningse onderzoek internationaal zeer hoog gewaardeerd wordt. Eén keer eindigde Groningen op een gedeelde eerste plaats met Leiden (1989), bij de laatste twee visitaties (1994, 2000) stond Groningen alleen aan de top. De visitatie van 2005 leverde de Faculteit echter de hoogste scores op die tot nog toe in visitaties behaald werden.

Laatst gewijzigd:05 november 2012 15:39