Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFEBOnderwijs / FEBExecutive MastersEMAEMA | Aanmelding

Inschrijven

De wijze van inschrijving, als student of cursist, is onder meer afhankelijk van het deel van de opleiding dat wordt gevolgd en of er (nog) recht is op studiefinanciering.

Student BaMa-vakken

Als je je als FEB bachelor student wilt aanmelden voor de MSc A&C dan kan dat via Studielink. Studielink is een landelijk online systeem waarmee scholieren en (aspirant) studenten hun (her)inschrijving aan een hogeschool of universiteit in Nederland kunnen regelen. Als je een bachelor diploma AC (incl. OAT) of BE van een geaccrediteerde HBO opleiding van 240 ECTS hebt, kun je je tot 1 juli aanmelden voor het HBO schakelprogramma bij het FEB Admissions Office, t.a.v. mw. Janna van Dijken, e-mail: premaster.admissions@rug.nl

Nadere informatie over toelatingsprocedure

Cursist BaMa

Bezitters van een master-diploma niet zijnde de MSc Accountancy & Controlling, die hun maximale inschrijftijd hebben verbruikt, dienen zich voor het volgen van nog ontbrekende vakken als “Contract-cursist” in te schrijven bij mw. Tini van Stralen (Student Support Desk). De inschrijving vindt plaats na ontvangst van een volledig ingevuld aanmeldingsformulier plus een pasfoto, overlegging van bewijsstukken (diploma + cijferlijst) van de opgegeven vooropleiding en betaling van het verschuldigde cursusgeld (op basis van een door de faculteit te verzenden factuur). De cursist ontvangt een collegekaart voor het betreffende cursusjaar, welke tijdens colleges en tentamens moet kunnen worden overlegd.

Cursist Executive Master of Accountancy

De aanmelding voor de EMA vindt plaats bij mw. Tini van Stralen (Student Support Desk). U staat dan ingeschreven als "Cursist Executive Master of Accountancy".

De inschrijving vindt plaats na ontvangst van een volledig ingevuld aanmeldingsformulier plus een pasfoto, overlegging van bewijsstukken (diploma + cijferlijst) van de opgegeven vooropleiding en betaling van het verschuldigde cursusgeld (op basis van een door de faculteit te verzenden factuur). De cursist ontvangt een collegekaart voor het betreffende cursusjaar, welke tijdens colleges en tentamens moet kunnen worden overlegd.

Indien een cursist uitsluitend aan één of meer Executive Master of Accountancy tentamens wenst deel te nemen (omdat de opleiding zelf in het vorige collegejaar geheel is gevolgd), kan deze zich per tentamen inschrijven tegen betaling van het geldende tentamengeld.

Laatst gewijzigd:25 januari 2018 09:18