Skip to ContentSkip to Navigation
University of Groningen Business School
Connecting for impact
Business School Executive programma's RBB

Ruimtelijke Besluitvorming en Burgerparticipatie

Recht doen aan individu, collectief en ruimte
Nieuw executive programma van UGBS en de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen
Nieuw programma van UGBS en de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen

De nieuwe Omgevingswet is duidelijk: participatie van burgers mag niet ontbreken in besluitvorming over de fysieke leefomgeving. Toch worstelen veel professionals bij overheden en andere organisaties met de vraag hoe dit praktisch vorm te geven. Zoekt u ook antwoorden op vragen als:

  • Wie participeert wanneer, waarover en op welke manier?
  • Wat kadert de discussies en hoe blijven die constructief en realistisch?
  • Hoe ver gaat het tegemoetkomen aan wensen en bezwaren?
  • Hoe zijn verwachtingen te managen en wanneer is participatie geslaagd?
  • Hoe om te gaan met complexiteit en realisatie van projecten binnen een aanvaardbare termijn en met een zo maximaal mogelijk draagvlak?
  • Wat zijn afhankelijkheden tussen geografische niveaus waarover visies ontstaan?

Kies dan het nieuwe programma Ruimtelijke besluitvorming en Burgerparticipatie. U krijgt de actuele kennis en tools om deze vragen voor uw organisatie of planologisch project te beantwoorden en om effectieve participatieprocessen te ontwerpen. Verzorgd door experts uit de wetenschap en praktijk. U brengt uw eigen casus in, en ontmoet vakgenoten.

Duur
5 dagdelen (20 uur)
Datums
31 januari, 14 februari, 28 februari, 14 maart 2025
Locatie
Groningen
Investering
€ 1.750

Het programma wordt aangeboden door de University of Groningen Business School in samenwerking met de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de RUG.

We merken dat mensen in ons netwerk het tegelijk heel belangrijk vinden maar er ook enorm mee worstelen-- Terry van Dijk
Laatst gewijzigd:22 juli 2024 14:35