Skip to ContentSkip to Navigation
FEB for BusinessOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

FEB for Business

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
FEB for BusinessBusiness SchoolCursussenHealth Economics and Healthcare ManagementBlijf ontwikkelen

Waarom deze leergang?

Waarom HEHM

De Nederlandse gezondheidszorg behoort tot de beste van de wereld. Toch staan we voor grote uitdagingen. Het betaalbaar houden van de zorg is daar één van. Economische afwegingen in de zorg zijn dan ook steeds meer van belang. Daarnaast wint de visie om het eigenaarschap van de burger, cliënt of patiënt te versterken inmiddels terrein. Deze ingrijpende veranderingen in het zorglandschap zetten zorginstellingen (verder) onder druk.

Verandering en leiderschap

De veranderingen vragen om nieuw leiderschap. Van managers en leidinggevenden in de zorg wordt verwacht dat zij persoonlijke leiderschapsvaardigheden tonen en bovendien actuele kennis hebben van de economische en bedrijfskundige aspecten van de zorg.

Leergang Health Economics and Healthcare Management

De leergang Health Economics and Healthcare Management is dan ook speciaal ontwikkeld voor leidinggevenden en professionals die werkzaam zijn in de zorgsector in Noord-Nederland. De leergang biedt actuele kennis over de economische en bedrijfskundige aspecten van de zorg op academisch niveau. De opgedane kennis en nieuwe inzichten kunt u vervolgens direct toepassen in uw werkomgeving. Vooraanstaande experts van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde en het UMCG zijn verbonden aan deze leergang van de University of Groningen Business School (UGBS).

Laatst gewijzigd:06 april 2018 11:35