Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenLerarenopleidingProfessionalisering​Professionele LeerGemeenschap (PLG)Informatica

PLG Informatica

Cursusjaar 2018-2019

Doelgroep

Zowel startende als ervaren docenten informatica die gestructureerd met elkaar ideeën en ervaringen willen uitwisselen en ondersteuning willen krijgen bij het ontwikkelen, vormgeven en in de praktijk brengen van verschillende aspecten van het informaticaonderwijs.

Inhoud en resultaat

In deze PLG wisselen we ervaringen uit, en is er ook gelegenheid voor inhoudelijke verdieping in relevante thema’s en het gezamenlijk ontwerpen van toetsen, PTA’s en nieuw lesmateriaal, toetsen en praktische opdrachten. Aan het eind van de PLG zullen deelnemers hun didactisch repertoire hebben uitgebreid en zullen ze nieuw les- en toetsmateriaal hebben ontwikkeld.

Programma

Met het oog op het nieuwe examenprogramma werken we samen aan verdere verdieping, nieuwe vakdidactische inzichten, ontwerpen van het PTA voor het nieuwe examenprogramma, en ontwikkelen we lesmateriaal, praktische opdrachten en toetsen. We wisselen “best practices” uit, kijken naar toetsing en beoordeling, en besteden aandacht aan activeren en differentiëren. Ten slotte verkennen we nieuwe vakdidactische inzichten aan de hand van artikelen en opiniestukken.

Afsluiting

Uitwisseling van ideeën, bevindingen en didactische praktijken op de Bètabrede docentendag.

Certificering

Deelnemers ontvangen een certificaat indien ze minstens 80% van de PLG-bijeenkomsten (inclusief de Bèta-brede docentendag) hebben bijgewoond, actief hebben geparticipeerd en de gevraagde voorbereiding hebben uitgevoerd.

Studielast

35 uur vakdidactisch bestaande uit:

  • 20 uur contacttijd (4 bijeenkomsten van 3 uur + 8 uur Bèta-brede docentendag)
  • 15 uur voorbereiding, ontwerp- en evaluatietijd (5 x 3 uur)

Data, tijden en plaats

Op vrijdagmiddagen van 13:30 - 17:00 uur in de Linnaeusborg, Rijksuniversiteit Groningen.

  1. 16 november 2018
  2. 14 december 2018
  3. 8 maart 2019
  4. 21 juni 2019

Bèta-brede docentendag: 12 april 2019

Tarief

Per deelnemer € 250, - (inclusief btw en catering en de Bèta-brede docentendag)        

Klavertje 4-korting is hier van toepassing: de 4e vakcollega van een school mag gratis deelnemen.

PLG-leiding en informatie

Nataša Grgurina (n.grgurina@rug.nl)

Deze activiteit wordt georganiseerd in samenwerking met ScienceLinx.

Annuleringsvoorwaarden 2018-2019

Mocht u na inschrijving onverhoopt toch niet kunnen deelnemen, dan dient u dit te melden bij Sindy Steenhuis (e-mail: vakdidactieknoord@rug.nl). U kunt dan meteen de naam van een vervanger doorgeven. Dit kan tot en met 9 september 2018.

Bij algehele annulering tot en met 26 augustus brengen wij u € 25,- administratiekosten in rekening. Bij algehele annulering tussen 27 augustus en 9 september 2018 brengen we u de helft van de kosten in rekening. Vanaf 10 september 2018 zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd.

Tijdens de looptijd van de PLG kan bij verhindering van een deelnemer een collega/vervanger aan een bijeenkomst deelnemen.

Annulering door de Lerarenopleiding/Expertisecentrum Vakdidactiek Noord is mogelijk bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. Uiteraard retourneren wij dan uw betaling.

De aanmelding voor studiejaar 2018-2019 is gesloten.
Laatst gewijzigd:27 augustus 2018 13:22