Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsRechtsbeschermingSecretariaat voor het CBE

Secretariaat en contact

Het secretariaat en de griffie van het CBE zijn ondergebracht bij de afdeling ABJZ. Naast bovenvermelde taken verleent de secretaris juridische bijstand aan het CBE en geeft hij desgevraagd informatie over de beroepsprocedure aan partijen en belangstellenden. Verder verzorgt de griffier de administratie ten behoeve van het CBE.  

Het adres van het CBE is:

Rijksuniversiteit Groningen
College van Beroep voor de Examens
Postbus 72
9700 AB Groningen

Secretaris van het CBE: mr. M.E.A. Donkersloot

Griffier van het CBE: A. Aarens  

Laatst gewijzigd:29 augustus 2018 10:47
printView this page in: English