Skip to ContentSkip to Navigation
Education Legal protection Secretariaat voor het CBE

Beroepen indienen

Beroepen kunnen worden ingediend via het Centraal Loket Rechtsbescherming Studenten (CLRS).  Meer informatie via deze link.

Een kopie van het besluit waartegen het beroep zich richt dient te worden meegezonden met het beroepschrift. Op het beroepschrift zijn artikel 7.61 van de WHW en de bepalingen inzake administratief beroep in de Algemene wet bestuursrecht Awb) van toepassing.

Laatst gewijzigd:07 december 2015 11:58