Skip to ContentSkip to Navigation
About us Campus Fryslân

Samen op weg naar kringlooplandbouw in Noord-Nederland

04 september 2020

Wetenschappers van Wageningen University & Research (WUR), de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en belanghebbenden in Noord-Nederland gaan de komende 4 jaar samen aan het werk om de principes van kringlooplandbouw te vertalen naar uitdagende toekomstbeelden en concrete handelingsperspectieven voor de regio. ‘Noord-Nederland als demonstratieregio van kringlooplandbouw: dat zou een geweldig eindresultaat zijn’, zegt projectleider Imke de Boer.

Kringlooplandbouw als duurzame toekomst voor het voedselsysteem in Nederland

Veel partijen in Nederland omarmen het  principe van de kringlooplandbouw. Maar wat betekent dit in de praktijk, bijvoorbeeld voor een regio als Noord-Nederland (Friesland, Groningen en Drenthe)? Kunnen we een gedeelde kringlooplandbouwvisie ontwikkelen die voortbouwt op de vele bestaande initiatieven en deze vertalen naar concrete handelingsperspectieven voor iedereen in het voedselsysteem? Dat zijn de centrale vragen in het CAN-DO-IT project (Circular Agriculture in North-Netherlands: Daring scenarios and Interlinked Transformation).

Integrale analyse

Het project brengt een interdisciplinair team samen dat expertise heeft in plantaardige en dierlijke productie, bestuurskunde, bedrijfskunde en economie. Dit maakt het mogelijk om de consequenties van toekomstbeelden integraal te analyseren voor landbouw, natuur en milieu, maar ook voor sociaal-economische thema’s zoals zelfvoorzieningsgraad of lokale werkgelegenheid.

Small wins vormen kiem voor een transitie

Samen zullen de partijen innovatieve handelingsperspectieven ontwikkelen, en toetsen, die bijdragen aan het realiseren van de toekomstbeelden. Deze zullen voortbouwen op bestaande zogenaamde ‘small wins’ in de regio. Dit zijn kleine radicale initiatieven in het voedselsysteem richting kringlooplandbouw met tastbare resultaten voor direct betrokkenen. Deze small wins vormen de kiem voor een maatschappelijke transitie. Een grondige analyse ervan leidt tot kennis om de transitie naar kringlooplandbouw te versnellen, te verbreden en te verdiepen. Op deze manier draagt dit project bij aan het doorontwikkelen van kringlooplandbouw in Noord-Nederland.

'Met dit onderzoeksprogramma gaan we alle aspecten van de circulaire landbouw leren begrijpen', zegt Prof. dr. Gjalt de Jong, partner in het project namens RUG/Campus Fryslân. 'Alle Noordelijke provincies, maar zeker agrarisch Friesland, zoeken naar de beste manieren om de transitie naar de circulaire landbouw te versnellen. De samenwerking met WUR en alle partners geeft een unieke mogelijkheid hiervoor.'

Laatst gewijzigd:04 september 2020 16:31

Meer nieuws

 • 23 september 2020

  Korting op open access publiceren bij uitgever MDPI

  Vanaf heden kunnen RUG-auteurs met korting open access publiceren in de 271 tijdschriften van uitgever MPDI . Corresponding authors van de RUG hebben recht op 10% korting op de ‘article processing charge’. Voorwaarde is dat de auteurs bij het...

 • 15 september 2020

  RUG-nominaties voor de Klokhuis Wetenschapsprijs

  Dit jaar heeft de RUG vier onderzoeken ingezonden om de strijd aan te gaan voor de landelijke Klokhuis Wetenschapsprijs. Deze prijs is bedoeld om een jong en breed publiek bekend te maken met wetenschappelijk onderzoek. Het winnende onderzoek komt...

 • 10 september 2020

  Kritische houding kan status en werkgeluk commissaris ernstig schaden

  Leden van een raad van commissarissen kunnen niet kritisch genoeg zijn jegens de bestuurders waar zij toezicht op houden. Dat is na de financiële crisis van 2008 en recente schandalen in het bankwezen de dominante gedachte bij wetenschappers en...