Skip to ContentSkip to Navigation
About us Campus Fryslân

Samen op weg naar kringlooplandbouw in Noord-Nederland

04 september 2020

Wetenschappers van Wageningen University & Research (WUR), de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en belanghebbenden in Noord-Nederland gaan de komende 4 jaar samen aan het werk om de principes van kringlooplandbouw te vertalen naar uitdagende toekomstbeelden en concrete handelingsperspectieven voor de regio. ‘Noord-Nederland als demonstratieregio van kringlooplandbouw: dat zou een geweldig eindresultaat zijn’, zegt projectleider Imke de Boer.

Kringlooplandbouw als duurzame toekomst voor het voedselsysteem in Nederland

Veel partijen in Nederland omarmen het  principe van de kringlooplandbouw. Maar wat betekent dit in de praktijk, bijvoorbeeld voor een regio als Noord-Nederland (Friesland, Groningen en Drenthe)? Kunnen we een gedeelde kringlooplandbouwvisie ontwikkelen die voortbouwt op de vele bestaande initiatieven en deze vertalen naar concrete handelingsperspectieven voor iedereen in het voedselsysteem? Dat zijn de centrale vragen in het CAN-DO-IT project (Circular Agriculture in North-Netherlands: Daring scenarios and Interlinked Transformation).

Integrale analyse

Het project brengt een interdisciplinair team samen dat expertise heeft in plantaardige en dierlijke productie, bestuurskunde, bedrijfskunde en economie. Dit maakt het mogelijk om de consequenties van toekomstbeelden integraal te analyseren voor landbouw, natuur en milieu, maar ook voor sociaal-economische thema’s zoals zelfvoorzieningsgraad of lokale werkgelegenheid.

Small wins vormen kiem voor een transitie

Samen zullen de partijen innovatieve handelingsperspectieven ontwikkelen, en toetsen, die bijdragen aan het realiseren van de toekomstbeelden. Deze zullen voortbouwen op bestaande zogenaamde ‘small wins’ in de regio. Dit zijn kleine radicale initiatieven in het voedselsysteem richting kringlooplandbouw met tastbare resultaten voor direct betrokkenen. Deze small wins vormen de kiem voor een maatschappelijke transitie. Een grondige analyse ervan leidt tot kennis om de transitie naar kringlooplandbouw te versnellen, te verbreden en te verdiepen. Op deze manier draagt dit project bij aan het doorontwikkelen van kringlooplandbouw in Noord-Nederland.

'Met dit onderzoeksprogramma gaan we alle aspecten van de circulaire landbouw leren begrijpen', zegt Prof. dr. Gjalt de Jong, partner in het project namens RUG/Campus Fryslân. 'Alle Noordelijke provincies, maar zeker agrarisch Friesland, zoeken naar de beste manieren om de transitie naar de circulaire landbouw te versnellen. De samenwerking met WUR en alle partners geeft een unieke mogelijkheid hiervoor.'

Laatst gewijzigd:04 september 2020 16:31

Meer nieuws

 • 10 december 2020

  Aletta Jacobsleerstoelen: 15 vrouwelijke hoogleraren aangesteld

  Op Internationale Vrouwendag dit voorjaar kondigde rector magnificus Cisca Wijmenga aan dat de RUG vijftien leerstoelen creëert voor vrouwelijke hoogleraren; de Aletta Jacobsleerstoelen. Vijftien hoogleraren zullen binnenkort starten. De RUG is nu...

 • 03 december 2020

  Eredoctoraat RUG voor Feike Sijbesma

  De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) verleent op vrijdag 22 januari 2021 een eredoctoraat aan Feike Sijbesma. De voormalige CEO van DSM ontvangt het eredoctoraat uit handen van Rector Magnificus Cisca Wijmenga tijdens de speciale Nobellaureaten...

 • 01 december 2020

  Integratie van nieuwkomers staat bijna stil

  De lockdown in maart 2020 was voor iedereen in Nederland moeilijk, maar zeker ook voor nieuwkomers: zij hadden 50% minder contacten dan daarvoor. Het gevolg is dat ze zich eenzamer voelen en hun integratie in de samenleving op dit moment bijna...