Skip to ContentSkip to Navigation
About us Campus Fryslân

Uitreiking Wetenschapsprijs 2023

When:We 14-06-2023 15:15 - 17:45
Where:Stadhuis, Hofplein 38, 8911 HJ Leeuwarden

Op woensdag 14 juni aanstaande reikt Campus Fryslân de Wetenschapsprijs 2023 uit.

Genomineerden
De genomineerden zijn:
-Alex Kerkhof (Fryske Akademy) - Lexicale ontlening en etymologie
-Deike Schulz (NHL Stenden)- The construction of organizational legitimacy in online communities
-Wido Heeman (MCL) - Clinical translation of laser speckle contrast imaging

Wetenschapsprijs
De provincie Friesland trekt volop onderzoekstalent aan, waarvan drie toponderzoekers zijn genomineerd voor de Wetenschapsprijs Campus Fryslân 2023. Deze prestigieuze prijs is een initiatief van Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân met als doel het stimuleren van wetenschappelijk onderzoekstalent en het verhogen van de kwaliteit van het onderzoek dat betrekking heeft op Friesland en tevens (inter)nationale uitstraling heeft. De prijs wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Leeuwarden.

Wethouder Abel Reitsma van de Gemeente Leeuwarden reikt de Wetenschapsprijs Campus Fryslân 2023 uit.

Juryleden

De jury bestaat uit prof. dr. Anne Beaulieu, hoogleraar Kennisinfrastructuren, Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân, dr. Herman Blom, Lector Onderzoek NHL Stenden, dr. Nelleke IJssenagger (Fryske Akademy) en dr. Mirjam Günther-van der Meij, winnaar van de Wetenschapsprijs RUG/Campus Fryslân in 2021.

Programma

15.15 Inloop
15.30 Opening door decaan Campus Fryslân Prof. dr. Caspar van den Berg
15.40 Introductie genomineerden door juryvoorzitter Prof. dr. Anne Beaulieu
15.50 Presentaties genomineerden Wetenschapsprijs Campus Fryslân

16.20 Muzikaal intermezzo
16.30 Bevindingen jury Wetenschapsprijs Campus Fryslân
16.55 Prijsuitreiking door wethouder Abel Reitsma Gemeente Leeuwarden
17.05 Dankwoord winnaar met aansluitend een receptie

Aanmelden

De uitreiking bijwonen? Meld je online aan

View this page in: Nederlands