Skip to ContentSkip to Navigation
About us Campus Fryslân

Verkiezingsuitslag: hoe verder?

Wanneer:do 17-03-2022 19:30 - 20:30
Waar:De Beurs, Wirdumerdijk 34, 8911 CE, Leeuwarden
Campus College
Campus College

De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur. Op woensdag 16 maart worden de rode potloodjes weer uit de kast getrokken. Alle reden dus om op donderdag 17 maart gezamenlijk te reflecteren op de uitslagen. Je bent van harte welkom om deel te nemen in de Beurs in Leeuwarden!

Zetten de trends van de afgelopen jaren door? Wat is de impact geweest van corona? Hoe hebben de lokale en de populistisch georiënteerde partijen gepresteerd? En welke patronen worden zichtbaar in verschillende regio's? In gesprek met prof. dr. Caspar van den Berg (RUG/Campus Frysân) en Rieks Osinga (Thorbecke Academie) beantwoorden we deze vragen en meer.

Prof. dr. Caspar van den Berg

Caspar van den Berg is hoogleraar Global and Local Governance aan de Campus Fryslân van de RUG. Hij studeerde Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht en haalde in 2008 zijn PhD in Public Administration aan de Universiteit Leiden. Van den Berg is in zijn onderzoek veel bezig met politiek, bestuur en identiteit op internationaal, nationaal en regionaal niveau.

Naast zijn werk als hoogleraar en zijn onderzoeksactiviteiten is Van den Berg sinds 2019 lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB), een belangrijk adviesorgaan voor de regering en het parlement. In januari 2022 trad Van den Berg toe tot de eerste kamer

Rieks Osinga

Bestuurskundige Rieks Osinga is docent en onderzoeker aan de Thorbecke Academie (NHL/Stenden Hogeschool). Zijn expertisegebieden zijn (lokale) politiek, beleidsprocessen en verandermanagement.

Details

Donderdag 17 maart
19.30 - 20.30u (inloop met koffie/thee vanaf 19.15u)
Wirdumerdijk 34, 8911 CE, Leeuwarden
Deze lezing is gratis bij te wonen, wel vragen we u zich aan te melden zodat we weten hoeveel mensen we kunnen verwachten.