Skip to ContentSkip to Navigation
About us Campus Fryslân

SGL lezing | De geschiedenis van de ‘regionale gedachte’: Friesland en de wereld

Wanneer:di 10-05-2022 20:00 - 21:00
Waar:de Beurs, Wirdumerdijk 34, 8911 CE, Leeuwarden
Bert Looper
Bert Looper

Zouden internationale studenten in Leeuwarden zich verbonden voelen met Friesland? Zouden nieuwkomers in de provincie zich verbonden voelen met Friesland? Wat is Friesland eigenlijk: een ‘ander land’, een provincie van Nederland, een Europese regio?

In het denken over Friesland is al eeuwenlang die wisselwerking tussen regio en ‘de rest’ een belangrijk thema. Kans of bedreiging? In zijn lezing laat Bert Looper zien hoe spannend de verhouding tussen ‘Friesland en de wereld’ altijd is geweest en ook altijd de vraag ‘wat is Friesland’ op scherp heeft gezet. En… hoe zal de toekomst er uit zien?

Bert Looper

Bert Looper studeerde geschiedenis in Groningen en was achtereenvolgens gemeentearchivaris van Zutphen en ’s Hertogenbosch, directeur Centrale Archief Selectiedienst van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, directeur van het Historisch Centrum Overijssel en van 2007 tot 2021 directeur van Tresoar, Fries historisch en letterkundig centrum.

Details

Datum: 10 mei 2022
Tijd: 20.00 - 21.00 uur
Locatie: de Beurs, Wirdumerdijk 34, 8911 CE, Leeuwarden

De lezing is gratis bij te wonen, wel vragen we je een kaartje te reserveren in verband met de zaalcapaciteit.