Skip to ContentSkip to Navigation
About us Campus Fryslân

Lezing Studium Generale Leeuwarden - Liefde en jaloezie – wat werkt en waarom? Intraseksuele competitie, rivaliteit en het ‘spel der liefde’

Wanneer:di 13-02-2024 19:30 - 21:00
Waar:De Beurs, Wirdumerdijk 34, 8911 CE, Leeuwarden
Karlijn Massar
Karlijn Massar

Stel je voor: je hebt een date ... wat werkt dan beter: jezelf aantrekkelijk maken of je competitie zwart maken? 

Jaloezie heeft een negatieve reputatie en het is niet fijn om te voelen, maar het is een heel functionele emotie. En wat te denken van roddelen en buitensluiting? Zijn het voorbeelden van sociaal onwenselijk gedrag of zijn het effectieve manieren om je romantische (of seksuele) competitie uit te schakelen?

Verwacht geen datingtips maar een interessante lezing door universitair hoofddocent sociale psychologie Karlijn Massar over de manieren waarop mensen onderling de strijd aangaan om een partner te vinden, en hoe ze daarna de relatie in stand proberen te houden. Dat de seksen in aanpak verschillen zal niet verbazen. Karlijn neemt je mee in het hoe en waarom aan de hand van de evolutionaire benadering van de psychologie. Deze richt zich in de eerste plaats op de functie van gedrag, gedachten, of emoties: de mate waarin het ervaren van een emotie of het uitvoeren van een bepaald gedrag voor een grotere kans op overleving, en dus tot voortplanting, zorgt. 

Karlijn zal aan de hand van wetenschappelijke bevindingen licht werpen op deze oer-menselijke processen in het ‘spel der liefde’.

Schrijf je in voor deze gratis lezing op 13 februari – vlak voor Valentijnsdag!

Over Karlijn Massar
Karlijn Massar is universitair hoofddocent sociale psychologie aan de Universiteit Maastricht. Zij is in 2009 aan de Rijksuniversiteit Groningen gepromoveerd op onderzoek naar onbewuste processen en sekseverschillen in jaloezie. In haar huidige werk gebruikt ze evolutionair-psychologische theorieën om menselijke emoties en gedragingen te verklaren, vooral op het gebied van mentale en fysieke gezondheid, met als uiteindelijk doel gedragsverandering te bewerkstelligen. Hierbij probeert ze vooral de sterke en positieve kanten van menselijk gedrag (wat gaat al goed?) te benadrukken, in plaats van wat nog verbeterd kan of moet worden.