Skip to ContentSkip to Navigation
About us Campus Fryslân

Museum Universiteit: Vrijheid en Vete in Middeleeuws Friesland

Wanneer:zo 11-12-2022 11:30 - 12:30
Waar:Tresoar, Boterhoek 1, 8911 DH, Leeuwarden

Vrijheid en Vete in Middeleeuws Friesland?

In deze lezing geeft onderzoeker Han Nijdam een kijkje in het leven in middeleeuws Friesland. De Oudfriese wetsteksten, het Oudfries, Oudfriese handschriften en de middeleeuwse Friese eercultuur in samenhang met de Friese Vrijheid passeren de revue. (De lezing kan dienen als achtergrondkennis bij een bezoek aan de tentoonstelling Vrijheid, Vete en Vagevuur die nu in het Fries Museum te bezichtigen is.)

Han Nijdam
Han Nijdam

Han Nijdam studeerde Middeleeuwse Geschiedenis, Antropologie en Oudgermaans en is in 2008 aan de Universiteit Leiden cum laude gepromoveerd op het proefschrift Lichaam, eer en recht in middeleeuws Friesland. Een studie naar de Oudfriese boeteregisters. Hij werkt momenteel als onderzoeker Oudfries en Oudfries recht bij de Fryske Akademy.

Campus Fryslân organiseert de Museum Universiteit in samenwerking met Tresoar, Het Fries Museum en dbieb.

Details

Datum: zondag 11 december
Tijd: 11.30 - 12.30 uur
Locatie: Tresoar, Boterhoek 1, 8911 DH, Leeuwarden