Skip to ContentSkip to Navigation
About us Campus Fryslân

Symposium: Regeneratieve landbouw in Noord-Nederland

Wanneer:wo 18-01-2023 15:00 - 17:00
Waar:De Beurs, Wirdumerdijk 34, 8911 CE, Leeuwarden
Logo van Agro Agenda
AgroAgenda

Gezond Voedsel van Gezonde Bodems met Gezonde Inkomens

Het mini-symposium wordt georganiseerd door de Universiteit van het Noorden en de AgroAgenda Noord-Nederland. Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ondersteunt het programma.

De landbouwsector in Noord-Nederland staat voor unieke uitdagingen. Hoe produceren we gezond voedsel op nieuwe manieren? Hoe kan de landbouw onze kwetsbare natuur, het klimaat en de gezondheid van onze inwoners versterken en verbeteren? Welke, nieuwe, kennisvragen roept dit op?

In dit mini-symposium gaan we de kennis vragen aanstippen die spelen vanuit de praktijk van Noord  Nederland en waar o.a. het Sicco Mansholt Transitie Programma een bijdrage aan kan leveren. Wat is er nodig om een transitie mogelijk te maken? In het symposium verkennen we die kennis vragen vanuit diverse achtergronden in de keten. Gericht op vraagstukken die vanuit de praktijk spelen.

Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar in de zaal welke inmiddels allemaal gereserveerd zijn. Het aanmeldformulier is daarom gesloten.

Programma

14.30 Inloop
15.00 Welkom en opening
Klaas Sietse Spoelstra (dagvoorzitter)
15.05 Het hoe en waarom van de Universiteit van het Noorden
Jouke de Vries (Voorzitter College van Bestuur RUG en de Universiteit van het Noorden)
15.15 Het Sicco Mansholt Transitie Programma (SMTP)
Gjalt de Jong (Hoogleraar Duurzaam Ondernemen in een Circulaire Economie)
Gerda van Eck (Agro agenda Noord-Nederland)
Alex Datema (Agro agenda Noord-Nederland)
15.30 Inspiratie uit Noord-Nederland

 • Gezonde Natuur als basis voor Circulaire Economie
  Pieter van der Valk (Melkveehouder Ferwoude, de Grondcoöperatie en Agricycling)
 • Gezonder bodem als basis
  Emiel Elferink (Lector HVHL en Kennisconsortium Bodem)
 • Gezonde Natuur en Gezonde Mensen
  Martien Lankester (Avalon Foundation)
 • Gezonde Natuur en Gezonde Bedrijfsmodellen
  Alex Datema (Voorzitter BoerenNatuur)
 • Gezonde Natuur en Gezonde Regio’s
  Albert van der Ploeg (Foarsitter Noardlike Fryske Wâlden/Feehâlder yn Readtsjerk)
 • Transitie vragen bij coöperaties en bedrijven
  Jan Sikkema (Programma Fascinating)
 • De landbouw van Noord-Nederland in een Internationaal kader
  Jacques Buith (Deloitte)

16.30 Reflecties en vervolgstappen
Reflectie door Gjalt de Jong
Vervolgstappen SMTP programma: Gjalt de Jong
17.00 Einde van het Landbouw Symposium en Start van de Netwerkborrel
18.00 Einde Programma