Skip to ContentSkip to Navigation
University of Groningen Business School
Connecting for impact
Business School

University of Groningen Business School en Altuïtion lanceren nieuwe opleiding Customer Experience Management

11 december 2017
Customer Experience Management

De University of Groningen Business School (UGBS) en het Customer Insights Center van de RUG (RUGCIC) lanceren, in samenwerking met adviesbureau Altuïtion, de opleiding Customer Experience Management . Binnen deze opleiding krijgen professionals de mogelijkheid om in zes dagen op academisch niveau inzicht te verkrijgen in klantbelevingsstrategieën, met als doel om meer grip te krijgen op klantbeleving, klanttevredenheid en -loyaliteit.

In een tijd waarin hoogwaardige producten en diensten als een vanzelfsprekendheid worden beschouwd en consumenten steeds veeleisender worden, is het voor organisaties van levensbelang om hun merkbelofte waar te maken en zo klanten aan zich te binden. Het belang van een optimale klantbeleving is voor organisaties groter dan ooit, temeer omdat klantbeleving wordt gezien als belangrijke voorspeller van klanttevredenheid. Marketeers, salesrepresentatives en CX-managers zoeken dan ook naarstig naar technieken en strategieën om van meerwaarde te zijn en hun klanten voortdurend te verrassen, om daarmee klantloyaliteit te bewerkstelligen.

Wetenschappelijke inzichten RUG en praktijkkennis Altuïtion

Hoewel klantbeleving voor veel organisaties een essentieel onderdeel is geworden van het verkoopproces, ontbrak het aan een academische opleiding waarin wetenschappelijk inzichten worden gecombineerd met praktijkkennis. De nieuwe opleiding Customer Experience Management springt hierop in door professionals een compleet programma te bieden waarin actuele, wetenschappelijke kennis van de Rijksuniversiteit Groningen gecombineerd wordt met succesvolle praktijkcases én de praktijkkennis van adviesbureau Altuïtion.

Berry Veldhoen, directeur Altuïtion: “Customer Experience Management wordt als vakgebied volwassen. Steeds vaker is het een (strategisch) issue in de boardroom van zogeheten 9+ organisaties. Het voortdurend verbeteren van de klantreis met als doel een excellente (klant)beleving te realiseren, staat in deze organisaties centraal. In de nieuwe opleiding behandelen we deze wijze van Customer Experience Management en 9+ organiseren in hoog tempo en nemen we bovendien aansprekende voorbeelden en succesvolle praktijkcases onder de loep.”

Ultieme customer insights

De opleiding Customer Experience Management is binnen de universiteit ontwikkeld door de University of Groningen Business School en het Customer Insights Center(RUGCIC). Directeur Peter Verhoef van de UGBS: “Het tienjarig bestaan van RUGCIC en de lancering van de nieuwe opleiding CX management vallen mooi samen. Klantbeleving, klanttevredenheid en klantloyaliteit hebben de laatste jaren sterk aan populariteit gewonnen, maar daarvoor is inzicht in wie je klanten zijn cruciaal. Met de nieuwe opleiding maken we het voor organisaties mogelijk om te streven naar de ultieme vorm van Customer Insights; de transformatie naar een 9+ organisatie, een onderneming die volledig gebouwd is op het fundament van klantbeleving. ” Jelle Bouma, directeur van RUGCIC, vult aan: “Denk eens terug aan jouw beste ervaring als klant… Misschien heb je contact gezocht met een medewerker, waarna je overweldigend positief bent verrast. Hoe orkestreer jij dit effect met jouw organisatie? Daarom deze opleiding!”

Programma en aanmelden

De opleiding Customer Experience Management start op 12 april en bestaat uit vier blokken van in totaal zes dagen, verspreid over de maanden april, mei en juni. De opleiding bestaat uit colleges en bedrijfsbezoeken aan zogenaamde ‘best practices’; 9+ organisaties die met succes klantbelevingsstrategieën hebben ontwikkeld en geïmplementeerd in hun organisatie. Het collegegeld voor de zesdaagse opleiding bedraagt € 6.650,-. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via het inschrijfformulier op de website www.rug.nl/ugbs-cx.

Noot voor de redactie

- Contact: Peter Verhoef, Directeur University of Groningen Business School, tel.: 06-52155407 of Nikolaj Bijleveld, programmamanager UGBS, tel. 050 363 3117, email: n.h.bijleveld@rug.nl

- Meer informatie: www.rug.nl/ugbs-cx

Laatst gewijzigd:28 februari 2020 11:03

Meer nieuws