Skip to ContentSkip to Navigation
University of Groningen Business School
Connecting for impact
Business School Executive programma's ESG Reporting en Assurance

Ervaringen

Nathalie Voortman
Nathalie Voortman, Strategisch adviseur bij Just Business Consulting


"Duurzaamheid daadwerkelijk integreren"

“Persoonlijk heb ik deze opleiding als buitengewoon inspirerend ervaren. Wat me het meest aansprak, was de directe relevantie van de inhoud en de toepasbaarheid. De nieuwe kennis en inzichten hebben mijn vakbekwaamheid als strategisch adviseur en toezichthouder aanzienlijk vergroot. Ik ben nu nog beter in staat om organisaties te adviseren over hoe ze hun duurzaamheidsprestaties in kaart kunnen brengen en toewerken naar een betrouwbare ESG-rapportage.

Naast de interactieve en praktische benadering is een erg waardevol aspect van de opleiding de mogelijkheid om te leren van elkaar door de rijke interactie met medestudenten die verschillende perspectieven meebrengen. Daarnaast zijn de betrokkenheid en expertise van de docenten uitzonderlijk en ook de inspirerende omgeving en centrale ligging van de opleiding zijn absoluut pluspunten. Ondanks de uitdagingen bood de flexibiliteit van de opleiding me de kans om deze naadloos te integreren met mijn werk en privéleven.

Lees verder

De impact van de opleiding ESG Reporting en Assurance op mijn professionele leven kan niet genoeg benadrukt worden. Terwijl het enerverend is om te zien hoe de ESG-agenda steeds prominenter wordt in de zakelijke wereld, doemt een paradox op: 'Vooruitgang versus Behoud'. Deze paradox benadrukt de uitdaging om ESG-initiatieven te omarmen, terwijl we tegelijkertijd vasthouden aan traditionele bedrijfsmodellen en praktijken die verandering vertragen. Het benadrukt de noodzaak om snel vooruitgang te boeken in ESG, met respect voor gevestigde zakelijke normen en processen.

Voor iedereen die, net als ik, een passie heeft voor langetermijnwaardecreatie is deze opleiding een absolute must. Met diepgaande kennis rond het rapporteren over duurzaamheid, versterk je jouw adviezen richting ondernemingsbesturen om duurzaamheid daadwerkelijk te integreren in de bedrijfsvoering. Hierdoor draag je bij aan het vormgeven van de transitie naar een duurzamere wereld. Het is niet alleen een investering in jezelf, maar ook in de toekomst van organisaties. Je leert hoe jij een positieve impact kunt creëren en bij kan dragen aan een duurzame groei en vooruitgang.”

Nathalie Voortman
Strategisch adviseur bij Just Business Consulting

Gido Frühling
Gido Frühling, ESG Advisory en Audit partner, Baker Tilly


"Anders kijken naar de wijze waarop je duurzaamheidsverslaggeving dient te benaderen"

"Deze opleiding is een aanrader voor iedereen die met duurzaamheidsverslaggeving te maken heeft: het is een ideale combinatie van praktijk en theorie vanuit zowel het klant- als het auditorsperspectief. Zeker nu de regelgeving zich meer begint uit te kristalliseren is het fijn om met collega’s van andere accountantskantoren maar ook met professionals uit het bedrijfsleven te kunnen sparren over de aanpak van het duurzaamheidsverslag en de daarmee samenhangende impact op assurance.

De belangrijkste aanleiding voor mij om de opleiding te kiezen was dat ik een veranderende klantvraag voorzag, met ook een effect op onze eigen organisatie.

Lees verder

Ik wilde meer kennis hebben van ESG Reporting & Assurance om enerzijds klanten te helpen voorbereiden op de verplichtingen vanuit de CSRD (die toen ik de opleiding volgde nog niet definitief was) en anderzijds te begrijpen wat dit voor onze eigen accountants betekent. Het verschaffen van assurance bij niet-financiële duurzaamheidsinformatie vergt nou eenmaal een andere aanpak dan bij financiële informatie.

Als deelnemers met diverse achtergronden deden we de opdrachten in kleinere groepen waarbij je regelmatig met elkaar contact had over de uitwerking en de aanpak daarvan. Dat maakte het leuker, beter te combineren met werk en privéleven en interessanter omdat je vanuit meerdere perspectieven naar de vraagstukken ging kijken.

Daarnaast was het bijzonder prettig om docenten en gastdocenten te hebben die al heel lang met het onderwerp bezig zijn en veel praktijkervaring hebben. De opleiding heeft mij anders doen kijken naar de wijze waarop je duurzaamheidsverslaggeving dient te benaderen. Dit zowel vanuit klantperspectief als vanuit assurance perspectief. De nieuwe kennis heeft mij enorm geholpen om conceptueel naar ESG en ESG assurance te kijken en dit te vertalen naar de praktische toepassing hiervan."

Gido Frühling
ESG Advisory en Audit partner, Baker Tilly

Adrianca Mens
Adrianca Mens, Senior Manager Audit & Assurance bij BDO


"Ik zou elke (toekomstige) accountant deze opleiding aanraden"

"Ik realiseer mij nu nog meer hoe belangrijk het is om goede kennis van je klant te hebben. In de opleiding leer je vanuit grote frameworks naar de niet-financiële informatie van je klant te kijken, wat uiteindelijk ook invloed kan hebben op de (controle van) financiële verslaglegging. Het werken met gastsprekers was top. Zij namen veel ervaring mee en deelden hun best practices in onze kleinschalige groep, waarbinnen veel interactie mogelijk was. Een echte verrijking."

Adrianca Mens
Senior Manager Audit & Assurance bij BDO

David Boekel
David Boekel, Manager Impact Reporting bij RSM


"Verschillende achtergronden, hetzelfde doel"

"Na me veel te hebben ingelezen in het thema ESG wilde ik mijn kennis graag verdiepen en omlijsten met een diploma. De opleiding van UGBS bood deze mogelijkheid, evenals de kans om mensen te leren kennen die ook in het ESG-vakgebied opereren. Het bleek dat we allemaal dezelfde weg wilden bewandelen, weliswaar vanuit verschillende sectoren en achtergronden, maar met hetzelfde doel. Nog steeds heb ik goed contact met de groep en ontstaan er mooie initiatieven en samenwerkingen door kennis en kunde te delen met elkaar."

David Boekel
Manager Impact Reporting bij RSM


Video: deelnemers Gina Schuurman en Johan Vanderlugt aan het woord tijdens de opleiding:


“Samen naar een hoger niveau”

“Hoewel ESG als vakgebied best complex is, geeft deze opleiding de inzichten en handvatten voor een goede aanpak. Theorie en praktijk komen samen door de expertise van docenten en gastsprekers, en de reflectie van studenten op hun dagelijkse praktijk. Samen zijn we in discussie gegaan, hebben we betere oplossingen uitgedacht voor de problemen waar we tegenaan liepen en zo vormgegeven aan een vak dat nog volop in ontwikkeling is.”

Gina Schuurman
Manager Ernst & Young


“Unieke combinatie van niet-financiële informatie en assurance”

“De opleiding ESG Reporting en Assurance heb ik ervaren als een mooie reeks van mini-conferenties over niet-financiële informatie. Elk college stond weer een ander aspect centraal: van corporate reporting tot economische en maatschappelijke realiteit. In een mix van theorie, interactieve colleges en boeiende docenten en gastsprekers hebben we samengewerkt naar ons einddoel: stakeholders voorzien van relevante niet-financiële informatie, in een solide raamwerk van ESG Reporting en Assurance.”

Johan Vanderlugt
ESG Data & Integration Specialist NN Investment Partners

> Bekijk ook de alumni-portraitvideo van Johan

Jochem Bosgraaf
Jochem Bosgraaf, Senior Staff bij EY


"Goede mix van deelnemers en hun achtergronden"

Jochem Bosgraaf (EMA RA) is werkzaam als Senior Staff bij EY. In het verleden studeerde hij meermaals af aan de RUG, voor zijn bacherlor, master en post-master in accountancy & controlling. Met de executive opleiding Environmental, Social & Governance (ESG) Assurance van de University of Groningen Business School heeft hij inmiddels een extra carrièrestap gezet. In dit interview vertelt hij over zijn ervaring.

• Waar houd je je zoal mee bezig in je werk?

Dagelijks ben ik bezig met het controleren en/of beoordelen van niet-financiële en financiële informatie, op basis waarvan een onderneming verantwoording aflegt aan haar belanghebbenden. Het doel hiervan is om een betrouwbare en toereikende afspiegeling te geven van het beleid van een organisatie, bijvoorbeeld op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen of duurzaamheidsprestaties. Daarnaast ben ik gesprekspartner van ondernemingen en ondersteun ik hen waar mogelijk in de transitie naar een meer geïntegreerde bedrijfsvoering en verantwoording; dit houdt in dat we niet alleen over profit rapporteren, maar ook over people en planet.

• Wat was voor jou de aanleiding om dit programma te gaan doen?

In eerste instantie wilde ik mij breder ontwikkelen in het toepassingsgebied van de accountant t.a.v. sociale, economische en milieukwesties. Ook had ik behoefte aan een veelzijdiger perspectief op ESG Assurance. In het opleidingsprogramma heb je de gelegenheid om ervaringen uit te wisselen met deelnemers uit verschillende disciplines die tegen diverse uitdagingen aanlopen. Hierdoor ontwikkel je zelf een breder begrip, wat heel relevant kan zijn in gesprekken over ESG Assurance. Door een grotere bewustwording van verschillende ideeën en uitdagingen kun je uiteraard meer waarde toevoegen als gesprekspartner.

• Het onderwijs in dit programma kenmerkt zich voor een groot deel door het verhogen van de deskundigheid op het gebied van niet-financiële informatie, middels verschillende werkvormen. Hoe heb je dat tot nu toe ervaren?

Zeer positief. Dit komt onder meer door een goede mix van deelnemers en de velden waarin zij werkzaam zijn. Verschillende gastsprekers hebben hun praktijkervaringen met ons gedeeld en er zijn veel vruchtbare discussies gevoerd, tussen deelnemers onderling en met de docenten. Dit alles samen verrijkt absoluut het programma.

Tijdens de bijeenkomsten was er een goede afwisseling tussen de te behandelen theorie, inzichten van docenten en ervaringen van gastsprekers. De informatie die aan bod kwam, kon je direct meenemen en toepassen in de gevarieerde en leerzame moduleopdrachten. Helaas konden wij vanwege het aanhoudende coronavirus de laatste geplande bijeenkomsten niet fysiek bijwonen, maar dit is goed opgelost met videomeetings. We hopen dat de laatste bijeenkomst wel fysiek kan plaatsvinden.

• Je bent nu sinds september 2019 bezig. Pas je al kennis toe die je hebt opgedaan?

Zeker, bijna iedere dag. Natuurlijk heeft het er ook mee te maken dat ik actief ben in een werkgebied waar ESG Assurance aan de orde van de dag is.

• Hoe is het voor jou om de studie te combineren met je gezin/werk?

Dat is prima te doen, mede door de afwisseling tussen fysieke bijeenkomsten en videomeetings. Het is fijn dat in het programma rekening wordt gehouden met het zogenoemde ‘busy season’, waardoor er tussen januari en februari geen studie is.

• Hoe zie jij de toekomst voor je? En helpt het programma je daarbij?

Aandeelhouders, andere belanghebbenden en ondernemingen zullen gericht zijn op het creëren van maximale waarde in plaats van winstmaximalisatie. Dat betekent dat naast profit, ook people en planet ingebed worden in de haarvaten van een onderneming. Hierdoor zal een duidelijk verschuiving van korte naar midden en lange termijn plaatsvinden. Ondernemingen die dat niet doen zullen hun license to operate verliezen. ESG-informatie en begrip hierover zal essentieel zijn in het goed kunnen besturen en beheersen van een onderneming gedurende deze reis. Bovendien zullen ondernemingen verantwoording afleggen aan haar belanghebbenden over de waarde die zij creëren. De maatschappij mag verwachten dat de accountant daar iets van gaat vinden.

Laatst gewijzigd:14 februari 2024 13:32