Skip to ContentSkip to Navigation

University of Groningen Business School

Lifelong learning
Executive programma's ESG Reporting en Assurance

Opleiding Environmental, Social & Governance (ESG) Reporting en Assurance

Word deskundig in reporting en auditing van niet-financiële informatie


Bent u (assistent) accountant of een gespecialiseerde professional (niet-accountant) en wilt u uw deskundigheid op het gebied van het opstellen, de interne beheersing en de controle van ESG-rapportering (inclusief integrated reporting) door ondernemingen vergroten?

NB: de editie van 2021 is vol! Neem contact met ons op om op de wachtlijst te komen of om een plek te reserveren in de volgende editie.

Naast de wettelijk verplichte financiële verantwoording, rapporteren meer en meer ondernemingen jaarlijks ook over hun ESG-prestaties. Bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, zoals milieuvraagstukken (waaronder klimaatverandering), productverantwoordelijkheid, bedrijfsethiek en kwaliteit van arbeid en leefomstandigheden. Het financiële verslag wordt opgesteld door een controller en gecontroleerd door een beëdigde (register)accountant, maar hoe stel je een betrouwbare Environmental, Social & Governance (ESG) rapportage op en valideer je de ESG-prestaties, of een geïntegreerd verslag?

Word deskundig op betrouwbare ESG reporting en de controle daarvan met deze éénjarige opleiding!