Skip to ContentSkip to Navigation

University of Groningen Business School

Connecting for impact
Business School Executive programma's ESG Reporting en Assurance

ESG Reporting en Assurance

Word deskundig in reporting en auditing van niet-financiële informatie


Bent u (assistent) accountant of een gespecialiseerde professional (niet-accountant) en wilt u uw deskundigheid op het gebied van het opstellen, de interne beheersing en de controle van ESG-rapportering (inclusief integrated reporting) door ondernemingen vergroten?

Opleiding Environmental, Social & Governance (ESG) Reporting en Assurance

Naast de wettelijk verplichte financiële verantwoording, rapporteren meer en meer ondernemingen jaarlijks ook over hun ESG-prestaties. Bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, zoals milieuvraagstukken (waaronder klimaatverandering), productverantwoordelijkheid, bedrijfsethiek en kwaliteit van arbeid en leefomstandigheden. Het financiële verslag wordt opgesteld door een controller en gecontroleerd door een beëdigde (register)accountant, maar hoe stel je een betrouwbare Environmental, Social & Governance (ESG) rapportage op en valideer je de ESG-prestaties, of een geïntegreerd verslag?

Word deskundig op betrouwbare ESG reporting en de controle daarvan met deze éénjarige opleiding!