Skip to ContentSkip to Navigation
University of Groningen Business School
Connecting for impact
Business School Executive masters Executive Master of Finance and Control

Terence Froma, Business Controller bij Univé

EMFC afgerond in 2022
Terence Froma

"Na ongeveer een half jaar in mijn huidige functie van Business Controller, wilde ik graag verder leren. Enerzijds op zoek naar theoretische verdieping en anderzijds met de toekomst in het achterhoofd, omdat je met een RC-titel ook beter wordt gevonden op de arbeidsmarkt. Mijn basiskennisniveau is door de master flink hoger. Daar verwacht ik nog verder voordeel uit te halen en ik kan er nu al op terugvallen.

In de colleges bespreek je modellen en frameworks, gekoppeld aan bedrijfssituaties, waardoor ik nu in mijn werk bij het vormgeven van grote projectplannen beter een helikopterview weet te hanteren en de theorieën sneller herken. Dat helpt bij het doorvoeren van veranderingen.

Het mooie aan de EMFC opleiding in Groningen is dat er zoveel praktijkkennis terugkomt in de colleges: via gastdocenten, ingebrachte casussen en ook onderlinge discussies met klasgenoten en de docenten. Het valt op dat je met je medestudenten veel overeenkomsten hebt qua werk, maar ook veel verschillen en dat maakt het heel leerzaam.

Bij de studiekeuze heb ik online alle controllersopleidingen vergeleken en me uiteindelijk voor de intake in Groningen aangemeld. Deze locatie was voor mij persoonlijk ook het handigst, maar toen dit gesprek met programmadirecteur Pieter Jansen zo prettig en duidelijk verliep, was de keuze definitief. Met een deficiëntie voor één vak ben ik vervolgens begonnen.

Het combineren van de opleiding met werk en privé vond ik goed te doen. Ik had mijn reguliere master een aantal jaar geleden ook al in deeltijd gevolgd, dus ik kende de routine. Het komt er vooral op neer dat je wat verder vooruit moet denken en plannen.

Ik kijk met plezier terug op de Groningse EMFC-opleiding en kan deze van harte aanraden omdat het een waardvolle toevoeging is aan zowel je persoonlijke ontwikkeling als aan je werk."

Laatst gewijzigd:25 oktober 2022 15:29