Skip to ContentSkip to Navigation
University of Groningen Business School
Connecting for impact
Business School Executive masters Executive Master of Finance and Control

Helmie Botter, concerncontroller Gasunie

Helmie Botter

'Sparren over strategische vraagstukken''

'Ik heb tijdens de opleiding grote kennissprongen gemaakt. Daar heb ik nu, in mijn rol als concerncontroller bij de Gasunie, veel profijt van. Op dit fundament kun je een loopbaan lang doorbouwen.

Als je in dit vakgebied op hoog niveau het verschil wilt maken, kun je niet onder deze opleiding uit. Voorwaarde is dat je intrinsiek gemotiveerd bent om dit beroep uit te oefenen en in jezelf te investeren. De opleiding is academisch én praktisch. Een wezenlijke verdieping ten opzichte van je vooropleiding.

Ik wist al vroeg dat ik deze opleiding wilde volgen. Want wat is interessanter dan om je vanuit het financiële perspectief te bemoeien met alle denkbare strategische vraagstukken? Om met je expertise overal aan te schuiven en met iedereen te sparren? Dat is wat ik ambieerde en waar ik in mijn huidige werk de meeste energie en voldoening uit haal.

Dat ‘sparren’ krijgt veel nadruk tijdens de opleiding. Ik herinner me dat colleges vaak begonnen met een dilemma uit de actuele controllingpraktijk en de uitdaging om daar je mening over te formuleren en in kleine groepen verder te discussiëren. Dat is typisch voor de EMFC in Groningen: je leert in korte tijd ongelooflijk veel van docenten die specifieke wetenschappelijke kennis en praktijkervaring inbrengen. Aanvullend leer je minstens zoveel van de dialoog met je medestudenten die in een vergelijkbare loopbaanfase zitten. Met de meesten heb ik nog altijd contact. We vormen een hecht netwerk.'


Helmie Botter werkt sinds 2002 bij de Nederlandse Gasunie in Groningen; sinds 2014 als concerncontroller. Zij volgde de opleiding EMFC van 2004 tot 2006. Eerder studeerde zij eveneens aan de RUG Economics. Daarnaast studeerde Helmie aan de European School of Management en Technology (ESMT).

Laatst gewijzigd:03 maart 2020 14:38