Skip to ContentSkip to Navigation
University of Groningen Business School
Connecting for impact
Business School Executive masters Executive Master of Finance and Control

Bob Goeree, controller bij Synaeda Psycho Medisch Centrum in Leeuwarden

Bob Goeree

‘Mooie balans in hard en zacht’'

'De financiële organisatie waar ik eindverantwoordelijk voor ben, is sterk gegroeid. Om mee te groeien, koos ik voor een praktische opleiding als de EMFC. Het programma sluit volledig aan op mijn ambities en behoefte aan verdieping.

Het is mij in mijn eerste halfjaar gelukt om een tentamen verzet te krijgen. Dat zie ik op een andere universiteit niet zo snel gebeuren. Die flexibiliteit beschouw ik als kenmerkend voor Groningen.

De opleiding biedt een mooie balans in de harde en zachte kanten van het vak. Alles komt langs. De vakmatige competenties kun je overal onder de knie krijgen. De toegevoegde waarde van Groningen is de interactieve manier waarop je, in kleine groepen, met docenten en medestudenten focust op persoonlijke kwaliteiten die straks, op een strategische positie, het verschil maken.

Gezien mijn loopbaanontwikkeling ben ik zeer gemotiveerd om hier een succes van te maken. Dat is een absolute voorwaarde, want naast het wekelijkse college legt de opleiding flink beslag op de vrije tijd die ik naast mijn werk heb. Dat is echter, mede dankzij de flexibiliteit van de opleiding, goed te doen. Er wordt goed geluisterd en de opleiding houdt rekening met de agenda van studenten. Het is mij al eens gelukt om een belangrijk tentamen te verzetten. Ik had goede redenen voor mijn verzoek, maar denk niet dat een andere universiteit zich aan mij had aangepast.'


Bob Goeree is student EMFC. Hij is sinds 2009 werkzaam als controller bij Synaeda Psycho Medisch Centrum in Leeuwarden. Hij behaalde eerder zijn MSc Technische Bedrijfskunde, IT aan de RUG.

Laatst gewijzigd:03 maart 2020 14:38