Skip to ContentSkip to Navigation

(klein) chemisch afval

Product/dienst

(klein) Chemisch Afval

Omschrijving van het product/dienst

Gevaarlijk afval is afval dat gevaarlijk is voor mens, dier of milieu. Voorbeelden zijn afvalstoffen die zware metalen, polychloorbifenylen (PCB's) of chemicaliën bevatten. Ook afgewerkte olie, oliefilters, batterijen en accu's behoren tot gevaarlijk afval.

Klein chemisch afval (kca) is afval dat gevaarlijk is voor het milieu. Vanwege de schadelijke bestanddelen mag kca niet bij het gewone afval worden opgeslagen en moet het gescheiden worden ingeleverd en afgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf.

De bestelwijze/

contactpersoon

UB

Interne Dienst

Telefoon: 3 5000
E-mail: internedienst-bibliotheek@rug.nl

Zernike

Telefoon : 3 4624 (receptie Duisenberg gebouw)

Leveringsconditie

De prijs


Formulier

Laatst gewijzigd:21 maart 2018 14:59