Skip to ContentSkip to Navigation
AlumniSteun de RUGEric Bleumink Fonds

Doneren

Voor haar inkomsten is het Eric Bleumink Fonds afhankelijk van bijdragen van particulieren, bedrijven en instellingen. We hebben inmiddels vele donateurs. Sommigen geven structureel, anderen eenmalig. De komende jaren hopen we nog meer mensen enthousiast te krijgen voor het fonds en daardoor nog meer beurzen te kunnen verstrekken. Elk bedrag is welkom.

Steun talentvolle studenten uit ontwikkelingslanden

Wilt u iets organiseren? Wij kunnen u helpen met bijvoorbeeld collectebussen en informatiemateriaal.

Particulier

Er zijn allerlei gelegenheden die zich lenen voor een donatie aan het Eric Bleumink Fonds. U kunt bijvoorbeeld uw promotie, verjaardag of bruiloft aangrijpen om een bijdrage over te maken. Op uw werk kunt u de voetbalpoule, het bedrijfsuitje, een sponsorloop of een kerstactie koppelen aan het fonds. Een schenking in de vorm van een lijfrente of legaat kan fiscaal aantrekkelijk zijn. De medewerkers van het Eric Bleumink Fonds informeren u graag over de verschillende mogelijkheden en de fiscale voordelen.

Alumniverenigingen

Alumnidagen, congressen en andere bijeenkomsten zijn een goede aanleiding om het Eric Bleumink Fonds onder de aandacht te brengen van de alumni van de RUG. Heeft u hierbij ondersteuning nodig, neem dan contact met ons op.

Bedrijven en instellingen

Ook als bedrijf of instelling kunt u het fonds steunen. Bijvoorbeeld door een actie te organiseren onder uw medewerkers. Of door u als partner voor langere tijd aan ons te binden. In een persoonlijk gesprek kunnen we u meer vertellen over de mogelijkheden.

Voor nadere informatie over donaties, schenkingen en legaten kunt u contact opnemen met: Derk Bosker of bleuminkfonds@rug.nl

Bankrekening

IBAN: NL 80 ABNA 056 3098 961
BIC: ABNANL2A

t.n.v. Stichting Ubbo Emmius Fonds, inzake Eric Bleumink Fonds

Verantwoordiging

Bijdragen worden volledig aan beurzen besteed. De kosten van bestuur, secretariaat, administratie en fondswerving worden niet doorberekend. Accountants van Price Waterhouse Coopers controleren de financiën van het fonds. Alle donateurs en relaties van het fonds ontvangen eenmaal per jaar een nieuwsbrief. In de nieuwsbrief is aangegeven welke studenten en jonge onderzoekers een beurs hebben gekregen en hoe het met hen gaat.

Laatst gewijzigd:05 maart 2019 09:41
printView this page in: English