Skip to ContentSkip to Navigation
Alumni

Alumnibijeenkomst Zuid-Holland | Bevolking in 2050

Wanneer:ma 12-02-2024 05:30 - 20:30
Waar:Den Haag, Museum Beeld en Geluid

In 2050:

  • wonen in Zuid-Holland relatief weinig ouderen en relatief veel migranten
  • is Delfzijl en omgeving de meest vergrijsde regio
  • is het aandeel Nederlanders met een migratie-achtergrond en het aantal tachtigplussers verdubbeld tot verdrievoudigd.

Bronnen: Nidi, CBS,  ‘Bevolking 2050 in beeld, Drukker, diverser en dubbelgrijs’, Deelrapport Verkenning Bevolking 2050 , 7 juli 2020 & PBL, CBS, Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2022-2050 .

De komende jaren zal de samenstelling van de Nederlandse bevolking sterk veranderen. Begin 2024 verschijnt een rapport van de Staatscommissie demografische ontwikkelingen 2050. De RUG organiseert samen met de provincie Groningen hierover een bijeenkomst. Je kunt hiervoor aanmelden via de blauwe knop hieronder.