Skip to ContentSkip to Navigation
Alumni

Samenwerken aan oplossingen voor de toekomst

Wanneer:ma 17-04-2023 19:00 - 22:00
Waar:Drachten

Noteer deze datum alvast in je agenda. RUG alumni zijn dan uitgenodigd voor een bezoek aan het Innovatiecluster Drachten. Wil je meer weten over de Universiteit van het Noorden en de ‘Big 5’ van de hightech: robotics, 3D metal printing, remote sensoring en big data, visual intelligence en all renewable propulsion, alvast enkele voorbeelden:

  • Een gezonde leefomgeving, door reneweble energieen slimme oplossingen voor het beperken van ‘fossiele’ vervoersbewegingen.
  • Remote sensoring en big data; het op afstand verbinden van apparaten, instrumenten en machines en data verzamelen, overbrengen, opslaan, analyseren en handelen;
  • Gezond en veilig voedsel voor iedereen, door met sensorenen big data de kwaliteit van eten en drinken te monitoren en verbeteren.
  • Visual intelligence; unieke combinatie van cameratechnieken, big data en neurale netwerken;
  • Betere gezondheidszorg,door artsen met slimme software te helpen sneller en beter ziektes te herkennen.
  • Een veiliger samenleving, waarin met visual intelligenceen big data kinderporno en terroristische aanslagen worden voorkomen.
  • Gezonde arbeidsomstandigheden, door met 3D-printing en robots werk schoner, veiliger en gemakkelijker te maken. Sprekers, inhoud en wijze van aanmeldingen wordt bekend gemaakt o.a. via deze website.

Meer informatie over sprekers, locatie en aanmeldingen volgt in februari. Houdt vanaf dan deze webpagina in de gaten.