Skip to ContentSkip to Navigation
Alumni

Klinische Avond, Genetica en Healthy Ageing - hoe blijf ik /je gezond

Wanneer:wo 24-05-2023 18:30 - 21:30
Waar:Online en Boeringzaal, Faculteit Medische Wetenschappen

In de laatste tien jaar is de kennis over onze erfelijke aanleg fors toegenomen en begint de genetica zich ook te begeven op het vlak van de preventieve geneeskunde. De mogelijkheid voor onderzoek in het Lifelines cohort speelt daarbij een belangrijke rol.

In het eerste deel van de avond komen de huidige stand van zaken in de klinische genetica en het verzamelen van genetische data (zoals bij Lifelines) aan de orde. Daarna wordt ingegaan op de mogelijkheden voor preventie binnen de geneeskunde, met behulp van kennis van onder meer ons DNA, het genenpaspoort, het farmacogenetisch paspoort en dragerschaponderzoek voor het nageslacht. Zo komen de mogelijkheden tot healthy ageing weer een stukje dichterbij.

Sprekers

Drs. Corien Verschuuren – Bemelmans, onder meer lid van het expertisecentrum Bewegingsstoornissen UMCG en voorzitter werkgroep NeuroGenetica VKGN.
Drs. Jackie Dekens, apotheker en coördinator van het UMCG-brede programma's LifelinesNEXT (geboortecohort) en het farmacogenetisch paspoortprogramma.