Skip to ContentSkip to Navigation
Alumni

Alumni-avond Leeuwarden | Frysk – een vitale taal?

Wanneer:wo 12-10-2022 19:00 - 21:30
Waar:RUG Campus Fryslân, De Beurs, Wirdumerdijk 34, Leeuwarden, 8911 CE

Wat is de taalkracht van het Fries? Hoe is het om op te groeien met meertaligheid? Hoe verhoudt het Fries zich tot andere Friese minderheidstalen in Europa?
Deze en andere taalvragen staan centraal in de alumnibijeenkomst 'Frysk - een vitale taal?' met twee sprekers van de Fryske Academy.

De tweetalige - in het Fries en Nederlands - bijeenkomst wordt geopend door de Managing Director Piet Bouma van de Campus Fryslan. Het presentatiemateriaal is in het Nederlands waardoor de bijeenkomst ook te volgen is voor als je het Fries niet machtig bent.

Sprekers

Jelske Dijkstra, taalkundige, bespreekt de taalkracht van het Fries, opgroeien met meertaligheid en taaloverdracht.
Ydwine Scarse, werkzaam bij het Mercator European Knowledge Centre for Multilingualism and Language Learning, onderdeel van de Fryske Akademy, zal onder meer ingaan op hoe het Fries zich verhoudt tot andere minderheidstalen in Europa.

Tijdens, voor en na de presentaties is er gelegenheid om vragen te stellen, ideeën uit te wisselen en verder te praten – want daar is een alumnibijeenkomst natuurlijk ook voor.

De kosten voor de bijeenkomst zijn € 7,50.