Skip to ContentSkip to Navigation
Alumni For alumni Menu

Meet your favorite lecturer

Main

Register for the program of the alumni day!

During this program you can register for one of the 14 groups and you will be guided through four mini-lectures. Thee locations alternate between faculty buildings and pubs. This way you can immerse yourself in "the good old days"! The group you choose will state which lectures from which faculty you will attend. You are free to choose which group you register for and are not obliged to choose a group from your own (old) faculty. In addition to all faculties, the university library, the university museum and the Ubbo Emmius Foundation are also represented in the program.

NB! Mini-lectures with a Dutch description are held in Dutch, mini-lectures with an English-language description are held in English.

Faculty of Economics and Business
Prof. dr. Jenny van Doorn
Prof. dr. Jenny van Doorn

Enig, of toch eng? Robots in de dienstverlening

Prof. dr. Jenny van Doorn - FEB (Ronde 1 & 2)

In de afgelopen jaren zien we dat dienstverleners steeds meer investeren in robots. Sociale robots kunnen bijvoorbeeld personeelstekorten in de zorg helpen oplossen die ontstaan met een steeds ouder wordende bevolking en alarmerend weinig zorgpersoneel. Robots voegen een sociaal element aan geautomatiseerde dienstverlening toe wat er tot op heden nog niet was, wat robots anders maakt dan andere vormen van automatisering. Wel kunnen robots op weerstand stuiten bij zowel consumenten als ook de menselijke collega. In dit mini-college vertellen we hoe robots het best ingezet kunnen worden in de praktijk zonder de klantervaring aan te tasten.

Prof. dr. Robert Inklaar
Prof. dr. Robert Inklaar

Ongelijkheid in mondiaal perspectief

Prof. dr. Robert Inklaar - FEB (Ronde 3 & 4)

Wat zijn de vooruitzichten voor duurzame ontwikkeling in deze wereld? Ongelijkheid binnen en tussen landen roept de vraag op hoe de welvaart wordt verdeeld en nieuwe technologie heeft onzekere gevolgen. Dit college is een tour langs de belangrijkste ontwikkelingen op dit gebied en stelt de vragen voor onderzoek en beleid om dit thema beter te begrijpen en beheersen.

Schrijf je in voor één van deze groepen:

Groep 1 bezoekt de minicolleges van:
Economie en Bedrijfskunde | Campus Fryslân | Rechtsgeleerdheid | Universiteitsmuseum
Groep 2 bezoekt de minicolleges van:
Gedrags- en Maatschappijwetenschappen | Economie en Bedrijfskunde | Universiteitsmuseum | Religie, Cultuur en Maatschappij
Groep 4 bezoekt de minicolleges van:
Letteren | Ruimtelijke Wetenschappen | Economie en Bedrijfskunde | Medische Wetenschappen
Groep 7 bezoekt de minicolleges van:
Religie, Cultuur en Maatschappij | Faculty of Science and Engineering | Letteren | Economie en Bedrijfskunde

Faculty of Behavioural and Social Sciences
Prof. Dr. Casper Albers
Prof. Dr. Casper Albers

Zichtbare onzekerheid

Prof. Dr. Casper Albers - GMW

Of het nu om een weersverwachting van het KNMI, een coronameting van het RIVM of een nieuwe wetenschappelijk studie gaat, statistische onzekerheden zijn overal. Behalve het goed modelleren van deze onzekerheden is het ook belangrijk dat deze goed gecommuniceerd worden, zodat de ontvanger - van collega-wetenschappers tot het algemene publiek - de boodschap goed kan duiden. In dit minicollege leg ik uit hoe je middels datavisualisaties onzekerheid kan visualiseren.

Dr. Gerrit Breeuwsma
Dr. Gerrit Breeuwsma

De psychologie is overal (maar moeten we daar ook blij mee zijn?)

Dr. Gerrit Breeuwsma - GMW

De psychologie heeft in het naoorlogse Nederland een snelle opmars gemaakt. Niet alleen kent Nederland de grootste dichtheid aan psychologen van Europa, ook speelt psychologische kennis op uiteenlopende terreinen een rol: in opvoeding en onderwijs, in bedrijven en organisaties, op het gebied van defensie en sport. Minstens zo opmerkelijk is dat de taal van de psychologen steeds meer gemeengoed is geworden en overal opduikt: van contactadvertenties tot TikTok. Over de zegeningen van de psychologie en de keerzijde daarvan gaat dit minicollege.

Schrijf je in voor één van deze groepen:

Groep 2 bezoekt de minicolleges van:
Gedrags- en Maatschappijwetenschappen | Economie en Bedrijfskunde | Universiteitsmuseum | Religie, Cultuur en Maatschappij
Groep 3 bezoekt de minicolleges van:
Ruimtelijke Wetenschappen | Gedrags- en Maatschappijwetenschappen | Campus Fryslân | Rechtsgeleerdheid
Groep 5 bezoekt de minicolleges van:
Medische Wetenschappen | Letteren | Gedrags- en Maatschappijwetenschappen | Campus Fryslân
Groep 8 bezoekt de minicolleges van:
Rechtsgeleerdheid | Religie, Cultuur en Maatschappij | Medische Wetenschappen | Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Faculty of Religion, Culture, and Society
decoratieve afbeelding
Prof. dr. Hanneke Muthert

Zinverhalen op het werk

Prof. dr. Hanneke Muthert

Werk is een belangrijke bron voor zingeving. Structurele aandacht hiervoor binnen organisaties bevordert het welzijn van medewerkers.  Een mini-college over zinverhalen op het werk. Hoe leer je die herkennen & waarom zou je dat willen?

decoratieve afbeelding
Sven Gins, MA (Photo: Hesterliena Wolthuis)

Ronde 3: On the Origin of Species(ism)

Sven Gins, MA

Why do many people believe that humans are better than other animals? During this mini class, we will zoom in on the Christian roots of the so-called human-animal divide. As a case study, we will look at medieval bestiaries: what are they and what kind of ideas about humanity and animality do these 'books of beasts' represent?

Ronde 4: Nederlanders in Relatie tot Andere Dieren

Sven Gins, MA

Wat betekent het om mens te zijn? Het antwoord op deze tijdloze vraag heeft vaak ook implicaties voor andere diersoorten. Dit minicollege gaat in op hoe Nederlanders van oudsher met dieren omgingen. Hoe keek men in middeleeuws Nederland naar de dierenwereld en wat maakte deze periode zo formatief voor latere mens-dier relaties?

Schrijf je in voor één van deze groepen:

Groep 2 bezoekt de minicolleges van:
Gedrags- en Maatschappijwetenschappen | Economie en Bedrijfskunde | Universiteitsmuseum | Religie, Cultuur en Maatschappij
Groep 7 bezoekt de minicolleges van:
Religie, Cultuur en Maatschappij | Faculty of Science and Engineering | Letteren | Economie en Bedrijfskunde
Groep 8 bezoekt de minicolleges van:
Rechtsgeleerdheid | Religie, Cultuur en Maatschappij | Medische Wetenschappen | Gedrags- en Maatschappijwetenschappen
Groep 10 bezoekt de minicolleges van:
Campus Fryslân | Universiteitsmuseum | Religie, Cultuur en Maatschappij | Faculty of Science and Engineering

Faculty of Arts
Dr. Myrte Gosen
Dr. Myrte Gosen

Gesprekken: alledaags maar ingewikkeld?

Dr. Myrte Gosen - LET (Ronde 1)

Iedere dag opnieuw zijn we verwikkeld in iets alledaags en tegelijkertijd ingewikkelds: gesprekken voeren. Tijdens dit mini-college neem ik jullie mee (terug) naar de collegebanken waar Gespreksanalyse wordt onderwezen. Ik zal laten zien hoe fascinerend de regels van een gesprek kunnen zijn als je er maar de analytische aandacht voor hebt. In de gesprekswetenschap leggen we de machinerie bloot die aan de gesprekken ten grondslag ligt en die we, meestal onbewust, gebruiken om gesprekken te voeren. Door met jullie te kijken naar alledaagse, aansprekende voorbeelden zullen we vragen verkennen als 'wat we doen we als we iets zeggen', 'hoe het kan dat we elkaars uitingen kunnen afmaken', 'waarom je een monoloog toch eigenlijk niet in je eentje doet' en 'waarom alle vragen sturend zijn'. Dit mini-college zal je niet alleen aan het denken zetten over de finesse van de regels van het dagelijkse gesprek, maar zal je ook goed voorbereiden op alle gesprekken die je met andere alumni zult voeren tijdens deze alumnidag.

Dr. D.G. Gilbers
Dr. D.G. Gilbers

Zeg eens "appel”

Dr. D.G. Gilbers - LET (Ronde 2)

Taalkundigen houden zich bezig met de structuur van taal. Ze vragen zich bijvoorbeeld af of alle onderdelen van een zin of, meer ingezoomd, een lettergreep even belangrijk zijn. In dit mini-college laat ik zien hoe een kind stap voor stap de lettergreepstructuur van het Nederlands verwerft.

Prof. dr. Maarten Duijvendak
Prof. dr. Maarten Duijvendak

Europa van de regio's

Prof. dr. Maarten Duijvendak - LET (Ronde 3 & 4)

Met de Europese verkiezingen voor de boeg is het nuttig terug te kijken naar wat de Europese Unie de afgelopen decennia heeft betekend. Waarom is er zo veel regionaal beleid gevoerd en met wat voor effecten? Hebben de provincies en andere regio's baat gehad bij de vele Europese programma's? Wat heeft het Groningen gebracht en wat was de betekenis in andere gebieden zoals de Franse Languedoc? In dit minicollege regionale geschiedenis ligt de focus op Jacques Delors en de periode 1973-2013.

Schrijf je in voor één van deze groepen:

Groep 4 bezoekt de minicolleges van:
Letteren
(Myrte Gosen) | Ruimtelijke Wetenschappen | Economie en Bedrijfskunde | Medische Wetenschappen
Groep 5 bezoekt de minicolleges van:
Medische Wetenschappen | Letteren
(Dicky Gilbers) | Gedrags- en Maatschappijwetenschappen | Campus Fryslân
Groep 6 bezoekt de minicolleges van:
Faculty of Science and Engineering | Medische Wetenschappen | Ruimtelijke Wetenschappen | Letteren
(Maarten Duijvendak)
Groep 7 bezoekt de minicolleges van:
Religie, Cultuur en Maatschappij | Faculty of Science and Engineering | Letteren
(Maarten Duijvendak) | Economie en Bedrijfskunde

Medical Sciences
Dr.  Jan Kuks
Dr.  Jan Kuks
Dr. Rob Bakels
Dr. Rob Bakels

Dubbelzien, niet kunnen eten en dan weer wel

Dr. Jan Kuks & Dr. Rob Bakels - FMW

Alleen door activiteit van spieren en klieren kunnen hersenen aan de buitenwereld doorgeven wat ze bedacht hebben. Verlammingen hebben dus rampzalige gevolgen. Als een verlamming soms wel en dan weer soms niet aanwezig is, dan lijkt het wel psychogeen maar dat is zeker niet altijd waar. We laten zien hoe dit kan door een ziekte die heel goed behandeld kan worden maar desondanks levensgevaarlijk kan zijn.

Schrijf je in voor één van deze groepen:

Groep 4 bezoekt de minicolleges van:
Letteren | Ruimtelijke Wetenschappen | Economie en Bedrijfskunde | Medische Wetenschappen
Groep 5 bezoekt de minicolleges van:
Medische Wetenschappen | Letteren | Gedrags- en Maatschappijwetenschappen | Campus Fryslân
Groep 6 bezoekt de minicolleges van:
Faculty of Science and Engineering | Medische Wetenschappen | Ruimtelijke Wetenschappen | Letteren
Groep 8 bezoekt de minicolleges van:
Rechtsgeleerdheid | Religie, Cultuur en Maatschappij | Medische Wetenschappen | Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Faculty of Law
prof. dr. John Morijn
prof. dr. John Morijn

Bescherming van de Nederlandse rechtsstaat via Europees en internationaal recht

prof. dr. John Morijn - LAW (Ronde 1 & 2)

Bij gesprekken over bescherming van de Nederlandse rechtsstaat wordt een groot deel van het bindende juridische kader dat Nederlanders bescherming biedt vaak volledig buiten beschouwing gelaten: Europees en internationaal recht. In dit mini-college wordt uitgelegd hoe Europese rechters dit kader door ontwikkelingen in met name Polen en Hongarije de laatste vijf jaar enorm hebben verstevigd, en waarom het belangrijk is een explicieter gesprek te hebben over de gevolgen daarvan voor Nederland. Voor meer informatie, zie deze brief aan de Staatscommissie Rechtsstaat.

prof. mr. dr. Aline Klingenberg
prof. mr. dr. Aline Klingenberg

Nieuwe technologieën en het recht

prof. mr. dr. Aline Klingenberg - LAW (Ronde 3 & 4)

Technologische ontwikkelingen komen in steeds sneller tempo op ons af. Deze nieuwe technologieën kunnen bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Maar ook vaak leiden deze nieuwe technieken zelf tot nieuwe maatschappelijke vraagstukken of problemen. Welke rol speelt het recht hierin?

Schrijf je in voor één van deze groepen:

Group 1 will attend the mini-lectures of:
Economics and Business | Campus Frysân | Law | University Museum
Group 3 will attend the mini-lectures of:
Spatial Sciences | Behavioural and Social Sciences| Campus Frysân | Law
Group 8 will attend the mini-lectures of:
Law| Religion, Culture, and Society | Medical Sciences | Behavioural and Social Sciences
Group 9 will attend the mini-lectures of:
University Museum | Law | Faculty of Science and Engineering | Spatial Sciences

Faculty of Spatial Sciences
Prof. dr. Ed F. Nozeman
Prof. dr. Ed F. Nozeman

Naar een integere vastgoedsector?

Prof. dr. Ed F. Nozeman - FRW

Vanwege de bouwfraude en klimop-affaire is het nodige gedaan qua wet- en regelgeving en door de sector zelf om integriteitsschendingen te voorkomen dan wel te strafbaar te stellen  Heeft dat het gewenste effect gehad, is de sector erop vooruitgegaan? Een tussentijds oordeel op grond van een eerste verkenning.

Dr. Özlem Özlemnur
Dr. Özlem Özlemnur

Citizen participation is a yes, but what about the participation of children in urban planning and design?

Dr. Özlem Özlemnur - FRW

The participation of children, who are urban citizens, is essential for creating just urban environments that cater to their needs and preferences through participatory urban planning. The research suggests that children are critical urban investigators and problem solvers, not only in urban planning but also in addressing urgent and dramatic challenges facing our planet. So, why not include children in the decision-making for the future of our cities?

Schrijf je in voor één van deze groepen:

Groep 3 bezoekt de minicolleges van:
Ruimtelijke Wetenschappen | Gedrags- en Maatschappijwetenschappen | Campus Fryslân | Rechtsgeleerdheid
Groep 4 bezoekt de minicolleges van:
Letteren | Ruimtelijke Wetenschappen | Economie en Bedrijfskunde | Medische Wetenschappen
Groep 6 bezoekt de minicolleges van:
Faculty of Science and Engineering | Medische Wetenschappen | Ruimtelijke Wetenschappen | Letteren
Groep 9 bezoekt de minicolleges van:
Universiteitsmuseum | Rechtsgeleerdheid | Faculty of Science and Engineering | Ruimtelijke

Faculty of Science and Engineering
Prof. dr. Francesco Picchioni
Prof. dr. Francesco Picchioni

Once upon a time in Groningen

Prof. dr. Francesco Picchioni - FSE (Round 2 & 4)

In this mini lecture I will provide an overview on plastic recycling particularly focusing on the skills needed for the students to be inventive. We will start by talking briefly about general skills and how to be creative. We will then apply the concept to the problem of rubber recycling.

Prof. dr. Petra Rudolf
Prof. dr. Petra Rudolf

What materials can we use to build a computer that works like our brain?

Prof. dr. Petra Rudolf - FSE (Round 1 & 3)

The digital revolution with its constant growth in generation and management of data requires an ever increasing share of the global energy consumption. Compared to the devices we normally use, our brain with its 100 billion neurons is able to perform complex tasks that involve data classification and pattern recognition much more energy-efficiently. Hence the idea to develop neuromorphic computers - not based on living cells or organic materials but on inorganic components. In this talk prof. Rudolf shall illustrate what solutions we are exploring here in Groningen.

Schrijf je in voor één van deze groepen:

Groep 6 bezoekt de minicolleges van:
Faculty of Science and Engineering | Medische Wetenschappen | Ruimtelijke Wetenschappen | Letteren
Groep 7 bezoekt de minicolleges van:
Religie, Cultuur en Maatschappij | Faculty of Science and Engineering | Letteren | Economie en Bedrijfskunde
Groep 9 bezoekt de minicolleges van:
Universiteitsmuseum | Rechtsgeleerdheid | Faculty of Science and Engineering | Ruimtelijke Wetenschappen
Groep 10 bezoekt de minicolleges van:
Campus Fryslân | Universiteitsmuseum | Religie, Cultuur en Maatschappij | Faculty of Science and Engineering


Campus Fryslân
Dr. Sven Kilian
Dr. Sven Kilian

Two Hearts in One Chest: Consumer Moral Disengagement & Unsustainable Consumption

Dr. Sven Kilian - Campus Fryslân

In this mini lecture we will learn about an interesting human tendency known from moral psychology which is called "moral disengagement". It denotes the tendency of people to strategically clear their conscience from feelings of guilt which is particularly apparent when facing (moral) dilemma situations. In this mini lecture we learn how this relates to the consumption choices we make.

Dr Élise Rouméas
Dr Élise Rouméas

Agreeing to Disagree?

Dr Élise Rouméas - Campus Fryslân

"Should we 'agree to disagree' — at least in the classroom? During this mini-lecture, we will reflect on the appropriate attitude to adopt in the face of moral or political disagreement. We will review different possible responses to disagreement: from enthusiastic endorsement of differences to outright intolerance, and examine various ways individuals relate to their own beliefs. In conclusion, we will collectively establish ground rules for responding to fierce disagreements in the classroom with civility."

Schrijf je in voor één van deze groepen:

Groep 1 bezoekt de minicolleges van:
Economie en Bedrijfskunde | Campus Fryslân | Rechtsgeleerdheid | Universiteitsmuseum
Groep 3 bezoekt de minicolleges van:
Ruimtelijke Wetenschappen | Gedrags- en Maatschappijwetenschappen | Campus Fryslân | Rechtsgeleerdheid
Groep 5 bezoekt de minicolleges van:
Medische Wetenschappen | Letteren | Gedrags- en Maatschappijwetenschappen | Campus Fryslân
Groep 10 bezoekt de minicolleges van:
Campus Fryslân | Universiteitsmuseum | Religie, Cultuur en Maatschappij | Faculty of Science and Engineering

University Museum
decorative image
Lars Hendrikman (foto: (c) Justin Livesey)

410 jaar verzamelen - 90 jaar Universiteistmuseum

Lars Hendrikman - directeur universiteitsmuseum

Sinds haar oprichting in 1934 verzamelt, presenteert en bewaart het Universiteitsmuseum de materiële weerslag van wetenschapsbeoeffening in Groningen sinds 1614. De nieuwe tentoonstelling Kaleidoscoop toont een dwarsdoorsnede van deze diverse collectie, gaande van zoölogie to volkenkunde en archeologie tot 60 jaar rekencentrum. De korte rondleiding door deze rijkdom is slechts een eerste kennismaking en hopelijk aanleiding voor een vervolgbezoek.

Lars Hendrikman studeerde van 1991 tot 1996 kunstgeschiedenis aan de RUG en bleef in diverse functies tot 2004 aan de vakgroep kunstgeschiedenis verbonden. Van 2006 tot 2023 was hij als conservator en afdelingshoofd verbonden aan het Bonnefantenmuseum in Maastricht. In 2023 werd hij benoemd tot directeur van het universiteitsmuseum.

Schrijf je in voor één van deze groepen:

Group 1 will attend the mini-lectures of:
Economics and Business| Campus Fryslân | Law | University Museum
Group 2 will attend the mini-lectures of:
Behavioural and Social Sciences | Economics en Business | University Museum| Religion, Culture, and Society
Group 9 will attend the mini-lectures of:
University Museum | Law | Faculty of Science and Engineering | Spatial Sciences
Group 10 will attend the mini-lectures of:
Campus Fryslân | University Museum | Religion, Culture, en Society| Faculty of Science and Engineering

Last modified:23 May 2024 11.19 a.m.
View this page in: Nederlands