Skip to ContentSkip to Navigation
Alumni For alumni Menu

Meet your favorite lecturer

Register for the program of the alumni day!

During this program you can register for one of the 14 groups and you will be guided through four mini-lectures. Thee locations alternate between faculty buildings and pubs. This way you can immerse yourself in "the good old days"! The group you choose will state which lectures from which faculty you will attend. You are free to choose which group you register for and are not obliged to choose a group from your own (old) faculty. In addition to all faculties, the university library, the university museum and the Ubbo Emmius Foundation are also represented in the program.

Group 1

Economie en Bedrijfskunde
Prof. dr. Jenny van Doorn
Prof. dr. Jenny van Doorn

Enig, of toch eng? Robots in de dienstverlening

Prof. dr. Jenny van Doorn - FEB

In de afgelopen jaren zien we dat dienstverleners steeds meer investeren in robots. Sociale robots kunnen bijvoorbeeld personeelstekorten in de zorg helpen oplossen die ontstaan met een steeds ouder wordende bevolking en alarmerend weinig zorgpersoneel. Robots voegen een sociaal element aan geautomatiseerde dienstverlening toe wat er tot op heden nog niet was, wat robots anders maakt dan andere vormen van automatisering. Wel kunnen robots op weerstand stuiten bij zowel consumenten als ook de menselijke collega. In dit mini-college vertellen we hoe robots het best ingezet kunnen worden in de praktijk zonder de klantervaring aan te tasten.

Prof. dr. Robert Inklaar
Prof. dr. Robert Inklaar

Ongelijkheid in mondiaal perspectief

Prof. dr. Robert Inklaar - FEB

Wat zijn de vooruitzichten voor duurzame ontwikkeling in deze wereld? Ongelijkheid binnen en tussen landen roept de vraag op hoe de welvaart wordt verdeeld en nieuwe technologie heeft onzekere gevolgen. Dit college is een tour langs de belangrijkste ontwikkelingen op dit gebied en stelt de vragen voor onderzoek en beleid om dit thema beter te begrijpen en beheersen.

Campus Fryslân
Dr. Sven Kilian
Dr. Sven Kilian

Two Hearts in One Chest: Consumer Moral Disengagement & Unsustainable Consumption

Dr. Sven Kilian - Campus Fryslân

In this mini lecture we will learn about an interesting human tendency known from moral psychology which is called "moral disengagement". It denotes the tendency of people to strategically clear their conscience from feelings of guilt which is particularly apparent when facing (moral) dilemma situations. In this mini lecture we learn how this relates to the consumption choices we make.

Dr Élise Rouméas
Dr Élise Rouméas

Agreeing to Disagree?

Dr Élise Rouméas - Campus Fryslân

"Should we 'agree to disagree' — at least in the classroom? During this mini-lecture, we will reflect on the appropriate attitude to adopt in the face of moral or political disagreement. We will review different possible responses to disagreement: from enthusiastic endorsement of differences to outright intolerance, and examine various ways individuals relate to their own beliefs. In conclusion, we will collectively establish ground rules for responding to fierce disagreements in the classroom with civility."

Science and Engineering
Prof. dr. Francesco Picchioni
Prof. dr. Francesco Picchioni

Once upon a time in Groningen

Prof. dr. Francesco Picchioni - FSE

In this mini lecture I will provide an overview on plastic recycling particularly focusing on the skills needed for the students to be inventive. We will start by talking briefly about general skills and how to be creative. We will then apply the concept to the problem of rubber recycling.

Prof. dr. Petra Rudolf
 Prof. dr. Petra Rudolf

What materials can we use to build a computer that works like our brain?

 Prof. dr. Petra Rudolf - FSE

 The digital revolution with its constant growth in generation and management of data requires an ever increasing share of the global energy consumption. Compared to the devices we normally use, our brain with its 100 billion neurons is able to perform complex tasks that involve data classification and pattern recognition much more energy-efficiently. Hence the idea to develop neuromorphic computers - not based on living cells or organic materials but on inorganic components. In this talk prof. Rudolf shall illustrate what solutions we are exploring here in Groningen.

University College Groningen
dr. Menno Rol
dr. Menno Rol

dr. Menno Rol - UCG

Dr. Oksana Kavatsyuk - UCG

Group 2

Gedrags- en Maatschappijwetenschappen
Prof. Dr. Casper Albers
Prof. Dr. Casper Albers

Prof. Dr. Casper Albers - GMW

Zichtbare onzekerheid

Of het nu om een weersverwachting van het KNMI, een coronameting van het RIVM of een nieuwe wetenschappelijk studie gaat, statistische onzekerheden zijn overal. Behalve het goed modelleren van deze onzekerheden is het ook belangrijk dat deze goed gecommuniceerd worden, zodat de ontvanger - van collega-wetenschappers tot het algemene publiek - de boodschap goed kan duiden. In dit minicollege leg ik uit hoe je middels datavisualisaties onzekerheid kan visualiseren.

decoratieve afbeelding

Dr. Gerrit Breeuwsma - GMW

De psychologie is overal (maar moeten we daar ook blij mee zijn?)

De psychologie heeft in het naoorlogse Nederland een snelle opmars gemaakt. Niet alleen kent Nederland de grootste dichtheid aan psychologen van Europa, ook speelt psychologische kennis op uiteenlopende terreinen een rol: in opvoeding en onderwijs, in bedrijven en organisaties, op het gebied van defensie en sport. Minstens zo opmerkelijk is dat de taal van de psychologen steeds meer gemeengoed is geworden en overal opduikt: van contactadvertenties tot TikTok. Over de zegeningen van de psychologie en de keerzijde daarvan gaat dit minicollege.

Economie en Bedrijfskunde
Prof. dr. Jenny van Doorn
Prof. dr. Jenny van Doorn

Enig, of toch eng? Robots in de dienstverlening

Prof. dr. Jenny van Doorn - FEB

In de afgelopen jaren zien we dat dienstverleners steeds meer investeren in robots. Sociale robots kunnen bijvoorbeeld personeelstekorten in de zorg helpen oplossen die ontstaan met een steeds ouder wordende bevolking en alarmerend weinig zorgpersoneel. Robots voegen een sociaal element aan geautomatiseerde dienstverlening toe wat er tot op heden nog niet was, wat robots anders maakt dan andere vormen van automatisering. Wel kunnen robots op weerstand stuiten bij zowel consumenten als ook de menselijke collega. In dit mini-college vertellen we hoe robots het best ingezet kunnen worden in de praktijk zonder de klantervaring aan te tasten.

Prof. dr. Robert Inklaar
Prof. dr. Robert Inklaar

Ongelijkheid in mondiaal perspectief

Prof. dr. Robert Inklaar - FEB

Wat zijn de vooruitzichten voor duurzame ontwikkeling in deze wereld? Ongelijkheid binnen en tussen landen roept de vraag op hoe de welvaart wordt verdeeld en nieuwe technologie heeft onzekere gevolgen. Dit college is een tour langs de belangrijkste ontwikkelingen op dit gebied en stelt de vragen voor onderzoek en beleid om dit thema beter te begrijpen en beheersen.

University College Groningen
dr. Menno Rol
dr. Menno Rol

dr. Menno Rol - UCG

Dr. Oksana Kavatsyuk - UCG

Ruimtelijke Wetenschappen
Prof. dr. Ed F. Nozeman
Prof. dr. Ed F. Nozeman

Naar een integere vastgoedsector?

Prof. dr. Ed F. Nozeman - FRW

Vanwege de bouwfraude en klimop-affaire is het nodige gedaan qua wet- en regelgeving en door de sector zelf om integriteitsschendingen te voorkomen dan wel te strafbaar te stellen  Heeft dat het gewenste effect gehad, is de sector erop vooruitgegaan? Een tussentijds oordeel op grond van een eerste verkenning. 

Group 3

Religion, Culture and Society | Gedrags- en Maatschappijwetenschappen | Campus Fryslân | Science and Engineering

Religion, Culture and Society

Prof. dr. Hanneke Muthert

Gedrags- en Maatschappijwetenschappen
Prof. Dr. Casper Albers
Prof. Dr. Casper Albers

Prof. Dr. Casper Albers - GMW

Zichtbare onzekerheid

Of het nu om een weersverwachting van het KNMI, een coronameting van het RIVM of een nieuwe wetenschappelijk studie gaat, statistische onzekerheden zijn overal. Behalve het goed modelleren van deze onzekerheden is het ook belangrijk dat deze goed gecommuniceerd worden, zodat de ontvanger - van collega-wetenschappers tot het algemene publiek - de boodschap goed kan duiden. In dit minicollege leg ik uit hoe je middels datavisualisaties onzekerheid kan visualiseren.

decoratieve afbeelding

Dr. Gerrit Breeuwsma - GMW

De psychologie is overal (maar moeten we daar ook blij mee zijn?)

De psychologie heeft in het naoorlogse Nederland een snelle opmars gemaakt. Niet alleen kent Nederland de grootste dichtheid aan psychologen van Europa, ook speelt psychologische kennis op uiteenlopende terreinen een rol: in opvoeding en onderwijs, in bedrijven en organisaties, op het gebied van defensie en sport. Minstens zo opmerkelijk is dat de taal van de psychologen steeds meer gemeengoed is geworden en overal opduikt: van contactadvertenties tot TikTok. Over de zegeningen van de psychologie en de keerzijde daarvan gaat dit minicollege.

Campus Fryslân
Dr. Sven Kilian
Dr. Sven Kilian

Two Hearts in One Chest: Consumer Moral Disengagement & Unsustainable Consumption

Dr. Sven Kilian - Campus Fryslân

In this mini lecture we will learn about an interesting human tendency known from moral psychology which is called "moral disengagement". It denotes the tendency of people to strategically clear their conscience from feelings of guilt which is particularly apparent when facing (moral) dilemma situations. In this mini lecture we learn how this relates to the consumption choices we make.

Dr Élise Rouméas
Dr Élise Rouméas

Agreeing to Disagree?

Dr Élise Rouméas - Campus Fryslân

"Should we 'agree to disagree' — at least in the classroom? During this mini-lecture, we will reflect on the appropriate attitude to adopt in the face of moral or political disagreement. We will review different possible responses to disagreement: from enthusiastic endorsement of differences to outright intolerance, and examine various ways individuals relate to their own beliefs. In conclusion, we will collectively establish ground rules for responding to fierce disagreements in the classroom with civility."

Science and Engineering
Prof. dr. Francesco Picchioni
Prof. dr. Francesco Picchioni

Once upon a time in Groningen

Prof. dr. Francesco Picchioni - FSE

In this mini lecture I will provide an overview on plastic recycling particularly focusing on the skills needed for the students to be inventive. We will start by talking briefly about general skills and how to be creative. We will then apply the concept to the problem of rubber recycling.

Prof. dr. Petra Rudolf
 Prof. dr. Petra Rudolf

What materials can we use to build a computer that works like our brain?

 Prof. dr. Petra Rudolf - FSE

 The digital revolution with its constant growth in generation and management of data requires an ever increasing share of the global energy consumption. Compared to the devices we normally use, our brain with its 100 billion neurons is able to perform complex tasks that involve data classification and pattern recognition much more energy-efficiently. Hence the idea to develop neuromorphic computers - not based on living cells or organic materials but on inorganic components. In this talk prof. Rudolf shall illustrate what solutions we are exploring here in Groningen.

Group 4

Bezoek de lezingen van:

Letteren | Religion, Culture and Society | Economie en Bedrijfskunde | Medische Wetenschappen

Letteren
Prof. dr. Maarten Duijvendak
Prof. dr. Maarten Duijvendak

Europa van de regio's

Prof. dr. Maarten Duijvendak - LET

Met de Europese verkiezingen voor de boeg is het nuttig terug te kijken naar wat de Europese Unie de afgelopen decennia heeft betekend. Waarom is er zo veel regionaal beleid gevoerd en met wat voor effecten? Hebben de provincies en andere regio's baat gehad bij de vele Europese programma's? Wat heeft het Groningen gebracht en wat was de betekenis in andere gebieden zoals de Franse Languedoc? In dit minicollege regionale geschiedenis ligt de focus op Jacques Delors en de periode 1973-2013.

Dr. D.G. Gilbers
Dr. D.G. Gilbers

Zeg eens "appel”

Dr. D.G. Gilbers - LET

Taalkundigen houden zich bezig met de structuur van taal. Ze vragen zich bijvoorbeeld af of alle onderdelen van een zin of, meer ingezoomd, een lettergreep even belangrijk zijn. In dit mini-college laat ik zien hoe een kind stap voor stap de lettergreepstructuur van het Nederlands verwerft.

Dr. Myrte Gosen
Dr. Myrte Gosen

Gesprekken: alledaags maar ingewikkeld?

Dr. Myrte Gosen - LET

Iedere dag opnieuw zijn we verwikkeld in iets alledaags en tegelijkertijd ingewikkelds: gesprekken voeren. Tijdens dit mini-college neem ik jullie mee (terug) naar de collegebanken waar Gespreksanalyse wordt onderwezen. Ik zal laten zien hoe fascinerend de regels van een gesprek kunnen zijn als je er maar de analytische aandacht voor hebt. In de gesprekswetenschap leggen we de machinerie bloot die aan de gesprekken ten grondslag ligt en die we, meestal onbewust, gebruiken om gesprekken te voeren. Door met jullie te kijken naar alledaagse, aansprekende voorbeelden zullen we vragen verkennen als 'wat we doen we als we iets zeggen', 'hoe het kan dat we elkaars uitingen kunnen afmaken', 'waarom je een monoloog toch eigenlijk niet in je eentje doet' en 'waarom alle vragen sturend zijn'. Dit mini-college zal je niet alleen aan het denken zetten over de finesse van de regels van het dagelijkse gesprek, maar zal je ook goed voorbereiden op alle gesprekken die je met andere alumni zult voeren tijdens deze alumnidag.

Religion, Culture and Society

Prof. dr. Hanneke Muthert

Economie en Bedrijfskunde
Prof. dr. Jenny van Doorn
Prof. dr. Jenny van Doorn

Enig, of toch eng? Robots in de dienstverlening

Prof. dr. Jenny van Doorn - FEB

In de afgelopen jaren zien we dat dienstverleners steeds meer investeren in robots. Sociale robots kunnen bijvoorbeeld personeelstekorten in de zorg helpen oplossen die ontstaan met een steeds ouder wordende bevolking en alarmerend weinig zorgpersoneel. Robots voegen een sociaal element aan geautomatiseerde dienstverlening toe wat er tot op heden nog niet was, wat robots anders maakt dan andere vormen van automatisering. Wel kunnen robots op weerstand stuiten bij zowel consumenten als ook de menselijke collega. In dit mini-college vertellen we hoe robots het best ingezet kunnen worden in de praktijk zonder de klantervaring aan te tasten.

Prof. dr. Robert Inklaar
Prof. dr. Robert Inklaar

Ongelijkheid in mondiaal perspectief

Prof. dr. Robert Inklaar - FEB

Wat zijn de vooruitzichten voor duurzame ontwikkeling in deze wereld? Ongelijkheid binnen en tussen landen roept de vraag op hoe de welvaart wordt verdeeld en nieuwe technologie heeft onzekere gevolgen. Dit college is een tour langs de belangrijkste ontwikkelingen op dit gebied en stelt de vragen voor onderzoek en beleid om dit thema beter te begrijpen en beheersen.

Medische Wetenschappen
Dr.  Jan Kuks
Dr.  Jan Kuks
Dr. Rob Bakels
Dr. Rob Bakels

Dubbelzien, niet kunnen eten en dan weer wel

Dr. Jan Kuks & Dr. Rob Bakels - FMW

Alleen door activiteit van spieren en klieren kunnen hersenen aan de buitenwereld doorgeven wat ze bedacht hebben. Verlammingen hebben dus rampzalige gevolgen. Als een verlamming soms wel en dan weer soms niet aanwezig is, dan lijkt het wel psychogeen maar dat is zeker niet altijd waar. We laten zien hoe dit kan door een ziekte die heel goed behandeld kan worden maar desondanks levensgevaarlijk kan zijn.

Group 5

Bezoek de lezingen van:

Medische wetenschappen | Letteren | Gedrags- en Maatschappijwetenschappen | Campus Fryslân

Group 6

Bezoek de lezingen van:

Rechtsgeleerdheid | Medische Wetenschappen | Religie, Cultuur en Maatschappij | Letteren

Group 7

Bezoek de lezingen van:

Ruimtelijke wetenschappen | Rechtsgeleerdheid | Letteren | Economie en Bedrijfskunde

Group 8

Bezoek de lezingen van:

Science and Engineering | Ruimtelijke Wetenschappen | Medische Wetenschappen | Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Group 9

Bezoek de lezingen van:

University College Groningen | Science and Engineering| Rechtsgeleerdheid | Religie, Cultuur en Maatschappij

Group 10

Bezoek de lezingen van:

Campus Fryslân | University College Groningen | Ruimtelijke Wetenschappen | Rechtsgeleerdheid

Group 11

Bezoek de lezingen van:

Wijsbegeerte| Universiteitsbibliotheek | Ubbo Emmius Foundation | Universiteitsmuseum

Group 12

Bezoek de lezingen van:

Universiteitsmuseum | Wijsbegeerte | Universiteitsbibliotheek | Ubbo Emmius Foundation

Group 13

Bezoek de lezingen van:

Ubbo Emmius Foundation | Universiteitsmuseum | Wijsbegeerte | Universiteitsbibliotheek

Group 14

Bezoek de lezingen van:

Universiteitsbibliotheek | Ubbo Emmius Foundation | Universiteitsmuseum | Wijsbegeerte

Last modified:26 February 2024 11.36 a.m.
View this page in: Nederlands