Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze positieKwaliteitszorg

Onderzoeksbeoordelingen RUG vanaf 2010

Hier treft u een actueel overzicht omtrent de RUG Onderzoeksbeoordelingen en de stand van zaken m.b.t:

  • Lopende beoordelingen
  • Afgeronde beoordelingen, inclusief beoordelingsrapporten

Afgeronde beoordelingen 2011 t/m 2017

Science and Engineering

Medische wetenschappen

  • Research assessment UMCG and FSE/GRIP 2009 - 2014 (RUG, april 2016) Onderzoeksvisitatierapport.Beoordeling van zes onderzoekinstituten:
  • Groningen Research Institute of Pharmacy (GRIP/FSE)
  • Cancer Research Centre Groningen (CRCG)
  • Kolff Institute - Biomedical engineering, Materials Science and Application
  • Behavioural and Cognitive Neurosciences BCN-Brain
  • School for HeAlthcare REsearch (SHARE)
  • GUIDE - Drug Oriented Research

Wijsbegeerte

Letteren

Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Ruimtelijke Wetenschappen

Economics and Business

Rechtsgeleerdheid

Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap

Laatst gewijzigd:10 juli 2018 16:35
printView this page in: English