Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze organisatieWet- en regelgevingIntegriteitVertrouwenspersoon

Informeel-formeel

Van een medewerker wordt verwacht dat hij of zij actie onderneemt, wanneer hij of zij het vermoeden heeft dat wet- en regelgeving en/of de normen in deze Gedragscode Integriteit overtreden worden. Het verdient de voorkeur altijd eerst de informele weg te bewandelen: praten met degene die het probleem veroorzaakt en gezamenlijk tot een bevredigende oplossing komen. Indien dat niet wenselijk of mogelijk is, kan het vermoeden van een misstand besproken worden met de directe leidinggevende. Mochten deze opties niet geschikt zijn, dan kan ervoor worden gekozen de melding hoger in de organisatie neer te leggen, bij het faculteitsbestuur of de directie van de eenheid. Als een medewerker hulp nodig heeft bij het maken van deze afweging, kan hij of zij een gesprek aangaan met de HR-adviseur. Een medewerker kan er ook voor kiezen de situatie vertrouwelijk te bespreken met de vertrouwenspersoon (zie 6.2 van de Gedragscode). Indien de informele weg niet geschikt is of niet tot een oplossing leidt, is het mogelijk een formele melding van een integriteitsschending te maken of een formele klacht in het geval van ongewenste omgangsvormen te maken (zie 6.3 en 6.4 van de gedragscode).

Laatst gewijzigd:07 december 2018 12:04
printView this page in: English