Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze organisatieWet- en regelgevingAlgemeen

Algemene Voorwaarden Rijksuniversiteit Groningen

Voor werken, leveringen en diensten

De Rijksuniversiteit Groningen hanteert twee sets algemene voorwaarden.

Algemene Inkoopvoorwaarden voor Leveringen en Diensten Rijksuniversiteit Groningen.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inkopen door de universiteit voor zover het leveringen en diensten betreft. Deze voorwaarden gelden bijvoorbeeld bij de aanschaf van nieuwe ICT apparatuur, inkoop van schoonmaakdiensten, kantoormeubilair, reis- en verblijf, energie en accountantsdiensten.

Algemene inkoopvoorwaarden Rijksuniversiteit Groningen (diensten en leveringen)

Algemene Voorwaarden Rijksuniversiteit Groningen voor Werken en daarmee samenhangende Leveringen en Diensten ten behoeve van nieuw-, aan- en verbouwprojecten van de universiteit.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op projecten afkomstig van Vastgoed & Investeringsprojecten en het Facilitair Bedrijf. Het gaat daarbij om projecten zoals onderhoud, nieuwbouw- en verbouwprojecten en contracten met aannemers, architecten en adviseurs.

Algemene voorwaarden Rijksuniversiteit Groningen (werken, diensten en leveringen)

Laatst gewijzigd:12 augustus 2016 12:44
printView this page in: English