Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze organisatieWet- en regelgevingAlgemeen

Regeling Bescherming Persoonsgegevens

Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van studenten en extranei. Verwerking van deze gegevens vindt onder andere plaats in verband met onderwijs, studiebegeleiding en het innen van collegegelden. Op het verwerken van persoonsgegevens is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing.

Het College van Bestuur heeft een eigen privacyregeling vastgesteld, gebaseerd op de Wbp: de Regeling Bescherming Persoonsgegevens.

Laatst gewijzigd:21 februari 2017 12:42
printOok beschikbaar in het: English