Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze organisatieWet- en regelgevingAlgemeen

Regeling Bescherming Persoonsgegevens

Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van studenten en extranei. Verwerking van deze gegevens vindt onder andere plaats in verband met onderwijs, studiebegeleiding en het innen van collegegelden. Op het verwerken van persoonsgegevens is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing.

Het College van Bestuur heeft een eigen privacyregeling vastgesteld, gebaseerd op de Wbp: de Regeling Bescherming Persoonsgegevens.

Bij het Centraal loket privacy kan iedereen terecht met vragen en klachten over de verwerking van zijn persoonsgegevens.

Centraal loket privacy

privacy@rug.nl

postbus 72

9700 AB Groningen

Laatst gewijzigd:13 februari 2018 15:48
printOok beschikbaar in het: English