Skip to ContentSkip to Navigation
About us

Wat maakt de kemphaan in ons wakker?

mms://wmvideo.service.rug.nl/adamsappel/AA0915ConflictJaapdeWilde.wmv

Mensen maken ruzie. Dat doen ze al zolang de mens bestaat. Uit jaloezie, angst, frustratie of om te imponeren. Prof.dr. Jaap de Wildebestudeert de oorzaak van conflicten op internationaal niveau.

Laatst gewijzigd:27 oktober 2017 09:46