Skip to ContentSkip to Navigation
About us

Energy Academy Europe

De Energy Academy Europe (EAE) in Groningen is het topinstituut waar energieonderwijs, -onderzoek en -innovatie samenkomen. De EAE is een initiatief van de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen. De belangrijkste energiethema's van de EAE zijn gas (inclusief biogas en groen gas), energie van overmorgen (zoals wind- en zonne-energie), smart grids, energie-efficiency en -besparingen en CO2-reductie. De EAE staat open voor alle mensen, organisaties en bedrijven die mee willen werken aan een betrouwbare, duurzame en betaalbare energievoorziening.

Visie

Energie is een belangrijke sector, zowel op wereldschaal als in de Nederlandse economie. Nederland behoort tot de top 8 grootste producenten van gas in de wereld en zit in de top 2 in Europa. In Noord-Nederland is energie al sinds de jaren '50 het middelpunt van economische ontwikkeling en kennisgerelateerde activiteiten. De regio speelt een vooraanstaande rol in de gebieden van gas, aanvoer van stabiele elektriciteit en de integratie van duurzame energie in de energie distributie keten. De EAE bouwt binnen de bestaande infrastructuren van bedrijven en kennisinstellingen verder aan deze sterkten om zo internationaal de hotspot te worden op het gebied van energie-onderwijs, -onderzoek en -innovatie. De ambitie van de EAE is om een aanzienlijke bijdrage te leveren aan de transitie van energie om een duurzame toekomst in energie te faciliteren en te accelereren.

Hoe doen we dat?

De EAE is uniek op minstens vier verschillende gebieden:

  • De interdisciplinaire en integrale aanpak van energievraagstukken. De overtuiging van de EAE is dat naast technische expertise ook sociale, juridische, geografische en economische kennis een belangrijke rol speelt bij succesvolle innovaties op het gebied van energie.
  • De EAE combineert verschillende niveaus van onderwijs: van beroepsonderwijs tot hoger/wetenschappelijk onderwijs en post-doctorale programma's. De EAE draagt hiermee bij aan een grotere instroom van kundige energie-arbeidskrachten, -professionals en -onderzoekers.
  • De EAE omarmt een vraaggestuurde aanpak: actieve dialoog en samenwerking met het bedrijfsleven en publieke instellingen om onderwijs en onderzoeksprogramma's verder te innoveren en uit te breiden.
  • De EAE biedt een multi-utility testomgeving (EnTranCe = Energy Transition Center) voor de ontwikkeling, het testen en demonstreren van innovaties, en tegelijkertijd het faciliteren van startende bedrijven om daarmee de economische activiteiten te stimuleren.

Gebouw Energy Academy Europe

De EAE is gevestigd op de Zernike campus in het meest duurzame onderwijsgebouw van Nederland. Het iconische gebouw heeft een bijzondere transparante bouwvorm met een natuurlijk ventilatiesysteem. Het dak wordt straks volledig bedekt met zonnepanelen. Het bouwwerk van bijna 15.000 m2 is najaar 2016 opgeleverd en won kort daarna de prestigieuze BREEAM-award 2017. Het gebouw werd in mei 2017 officieel geopend.

Download hier Energy Academy Europe Magazine
Download hier Energy Academy Europe Magazine
Laatst gewijzigd:12 maart 2020 22:13
printView this page in: English